Op sabbat 29 mei werden Nathalie Hendriksen en Remie Alberto door de doop aan de gemeente Den Haag toegevoegd. De Woordverkondiging werd verzorgd door Ben Brinckman terwijl ds. Wim Altink de doophandeling verrichtte.

Vol van dienstbaarheid

Bijbelstudies werden onder andere gegeven door ouderling Renola Leandra. Ds. Wim Altink: ‘Deze bijzondere dienst stond in het teken van de grote liefde van Christus, onze Redder, die ons uitnodigt om deel te hebben aan zijn manier van leven: vol van dienstbaarheid.’ Via livestream werd de dienst gevolgd van Bonaire tot Naaldwijk. Het samenzijn in de Haagse Adventkerk werd afgesloten met een gezellige en smakelijke maaltijd.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: