Barbara Njeri en Nicole van Meerwijck maakten de keus om Christus te volgen en bevestigden dit op 20 april tijdens een doopdienst in Groningen. Predikant Jan Rokus Belder begeleidde en verrichtte de doopdienst. In de overdenking stond de vraag van de Ethiopiër centraal (Handelingen 8:26-40): Zie daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? Belder werkte dit thema in zijn prediking verder uit. Voor iedereen was het een zeer feestelijke dienst.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: