Op sabbat 21 augustus 2021 werd Jantine Bikker (35 jaar) gedoopt in de rivier de Merwede. De locatie was letterlijk net buiten de Waterpoort in Gorinchem.

De gehele gemeente was om 10 uur ‘s morgens verzameld en het buitengedeelte vond plaats onder leiding van ds. Paul Daniels. Allen waren getuigen van de doop op deze mooie dag. Na de doop gingen de meeste leden wandelend naar de kerk en was de opname in de gemeente Gorinchem. Het was een bijzondere doop in Gods natuur.

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: