Op 17 juli 2021 werd Tineke Kuik-Tuinstra gedoopt in de gemeente van Haarlem. Haar kinderen, maar vooral haar kleinkinderen waren gekomen om getuige te zijn van haar beslissing. De woordverkondiging en doophandeling werden verricht door Jeroen Tuinstra met als thema de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard uit Mattëus 20.

Uitgebreide gesprekken

Tineke is al vroeg in aanraking gekomen met het adventisme in het gezin waar ze in opgroeide maar heeft pas op late leeftijd besloten lid te worden. Dit was voornamelijk na uitgebreide gesprekken met een kennis die Jehova’s Getuigen was. Uit die gesprekken concludeerde ze dat wat haar geleerd was in haar kinder- en jeugdtijd toch correct was. Tineke besluit uiteindelijk om op 82-jarige leeftijd zich te laten dopen. In haar getuigenis gaf ze aan dat ze het zo jammer vond dat haar broer, Eimke Tuinstra, niet getuige kon zijn van deze doop, aangezien hij een half jaar daarvoor overleden was aan leukemie.

Online

Vanwege de coronapandemie volgden enkele leden die dienst online, waaronder gemeentelid Schuitevoerder die altijd zeer betrokken is geweest bij de familie Tuinstra. Het samenzijn werd afgesloten met een heerlijke maaltijd, waarbij haar man Jaap Kuik en andere gemeenteleden de nodig Indonesische gerechten hadden voorbereid. 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: