Andrii Yefimenko en Abel Kidane Berhe werden op 18 maart 2023 in Groningen gedoopt.  Jan Rokus Belder verrichtte de doopplechtigheid.  Zowel Abel als Andrii hadden zich goed voorbereid en waren blij en dankbaar om hun verbond met Jezus te bevestigen in de doop. Riben Lewis sloot zich daar graag bij aan. Hij is al gedoopt en werd opgenomen op basis van zijn belijdenis van zijn geloof.

 

 

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: