Ook dit jaar vindt er weer een Gebedsweek plaats: 5-12 november. Het is wereldwijd een bezinningsweek voor zevendedagsadventisten.

Discipelen van Jezus

Het thema van de gebedslezingen dit jaar gaat over discipelschap. In het voorwoord van een speciale uitgave bij de Gebedsweek schrijft voorzitter ds. Rob de Raad over dit thema: ‘Nu is dat een lastig woord en is de letterlijke vertaling van het Engelse woord ‘discipling’. In het Engels is het veelzeggend, maar in de Nederlandse taal is het beter om het te omschrijven dat we discipelen van Jezus moeten zijn om de opdracht die Hij aan ons als zijn volgelingen heeft gegeven, te kunnen uitvoeren. Het thema van de gebedslezingen is dat wij allemaal in de eerste plaats leerlingen van Jezus moeten worden en wat dat inhoudt.’

Samen

In een brief aan alle kerkbesturen en churchplants raadt Rob de Raad iedereen aan om samen met andere medegelovigen, of alleen, deze lezingen zorgvuldig door te nemen en samen God te zoeken in gebed. ‘Het zal uw geloofsleven en uw relatie met God versterken. Ik wens u een hele goede gebedsweek toe.’

Downloads

Gebedslezingen 2022 – Nederlands
Gebedslezingen 2022 Engels
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: