Henk was lange tijd betrokken bij diverse gemeenten en zette zich in als zendingsleider, bij het organiseren van activiteiten en het maken en verspreiden van het mededelingenblad. Hij was lid van de gemeente Zwolle.

Beton- en stenenhandel

Zijn werk in de beton en stenenhandel was zijn lust en zijn leven. Werk dat hij graag en veel deed in de verbinding met God. Opgegroeid in een adventistisch gezin ervaardeHenk Gods nabijheid op zijn eigen manier. Zo leefde hij, zorgde voor zijn gezin en was hij betrokken bij de kerk. Henk was niet iemand van de diepe geloofsgesprekken. Voor hem was geloof eenvoudig: het staat er, dus het is zo.

Sociaal en betrokken

Spreuken 16:3 past dan ook helemaal bij hem en het leven dat hij heeft geleefd. Henk vertrouwde zijn werk en leven aan God toe. Hij was daarin sociaal en betrokken en had duidelijk oprechte belangstelling in mensen. Natuurlijk had Henk ook trekjes die niet altijd makkelijk waren om mee om te gaan. Ds. Jan Rokus Belder die voorging in de afscheidsdienst zei: ‘Maar dankzij Jezus mogen we de belofte koesteren dat Hij onze zonde wegneemt en eeuwig leven met ons zal binnengaan wanneer Hij komt op de wolken.’ Op de afscheidsdienst waren veel belangstellenden en persoonlijke herinneringen van kinderen, echtgenote en collega.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: