De kerk kijkt met grote tevredenheid en dankbaarheid terug op de inzegeningsdienst van de predikanten Choni Miguel en Riemer Postma (sabbat 1 juli in de Adventkerk Leiden).

Tweede keer

Voorzitter ds. Rob de Raad memoreerde in zijn openingswoord dat dit al de twee keer dit jaar is dat twee predikanten worden ingezegend. ‘Hiervoor zijn we dankbaar.’ Ds. Dwight van Ommeren en ds. Stennet Ross – begeleiders van de nieuwe predikanten – prezen Miguel en Riemer. ‘Moge de Heer jullie zegenen in de verdere bediening.’

Rozita Panneflek-Reymond (penningmeester) las een gedeelte uit de Bijbel (Matteüs 20: 25-28). Vervolgens hield ds. Enrico Karg (algemeen secretaris) op basis hiervan een overdenking. Hij ging in zijn overdenking ook in op enkele uitspraken van Jezus zoals die in het Nieuwe Testament staan. Hij legde een verband met leiderschap in deze tijd. Hij hanteerde hier de term ‘slavenbediening’, maar legde uit dat dit een totale andere betekenis heeft dan de Transatlantische slavernij die juist op de dag van de inzegening werd herdacht. ‘Als iedereen slaaf is creëer je een situatie van geven en nemen. Je creëert dan een omgeving waar aan elkaar gegeven wordt. Kortom: ware leiderschap in het Koninkrijk van God is leiderschap waarin je dient als slaaf aan de ander. ‘

Inzegeningsplechtigheid

Vervolgens werd onder leiding van ds. Rob de Raad de inzegeningsplechtigheid van Miguel en Riemer gehouden. Hierbij gingen alle aanwezige predikanten knielend om hen heen staan. Na de inzegening hielden beide predikanten een dankwoord. Choni (rechts): ‘Mijn bediening is gericht op mensen. Het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt, maar God heeft een plan met jou. Kijk naar jouw ervaring in je leven en hoe je iemand anders daarmee kunt opbouwen.’
Riemer vertelde over zijn moeilijke jeugd, maar heeft altijd het gevoel gehad dat God nabij was: ‘Alles wat ik de kerk kan bieden heb ik van Jezus moeten leren. Ik ben dankbaar dat God mij tot dit ambt geroepen heeft. Hij realiseert alles in mij.’
In hun dankwoorden werden ook nadrukkelijk de echtgenotes en gezin betrokken.

Verwachtingen overtroffen

Ministerial Secretary Tiago Pereira in een terugblik op de dienst: ‘Het heeft onze verwachtingen overtroffen. Het zien van de deelname van leden uit verschillende gemeenschappen gaf ons een gevoel van eenheid als kinderen van God. Pastors Choni en Riemer ontvingen hun toewijding aan het pastoraat en er wordt van hen verwacht dat ze hun competenties blijven ontwikkelen om de groei van het Koninkrijk van God te bevorderen. We danken God voor dit geweldige moment en de inspanningen van deze voorgangers en hun gezinnen. En niet te vergeten de geweldige samenwerking van verschillende dierbare broeders en zusters om deze viering zo speciaal en gedenkwaardig te maken.’

De hele dienst is hier terug te kijken

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: