Op sabbat 20 januari werd tijdens een feestelijke dienst Godfred Asamoah ingezegend als nieuwe predikant van ons kerkgenootschap. Dit gebeurde in het gebouw van Amsterdam Ghana die helemaal vol zat. Er waren toespraken, maar ook veel muziek van onder andere het Ghanese kerk- en jeugdkoor.

Diverse kerkgemeenschap

Ds. Rob de Raad benadrukte in zijn openingswoord dat de Adventkerk zeer divers is met vele culturen en taalgebieden. De dienst in Amsterdam was in het Engels. Godfred’s mentor Stennett Ross noemde in zijn toespraak het proces met de nieuwe predikant ‘een prachtige reis.’ Hij betrok ook de aanwezige familie in zijn toespraak.

De voor- en nadelen van zelfscan

In zijn preek haalde ds. Enrico Karg de voordelen aan van de zelfscan in de supermarkt. Hij noemde ene Willem die door dit systeem juist het sociale contact mist. In het echte leven, zo betoogde Karg, zijn mensen geneigd anderen te checken of oordelen hoe iemand zich kleedt. Ook in Bijbelverhalen komt dit voor. ‘Jezelf checken is in de woorden van apostel Paulus een Bijbelse oplossing voor alle gelovigen.’

Inzegeningsceremonie

Vervolgens stelde ds. Rob de Raad enkele geloofsvragen aan Godfred die hij volmondig met ‘ja’ beantwoordde. Vervolgens knielde Godfred om de zegen te ontvangen. De aanwezige predikanten vormde een knielende ring om de nieuwe predikant waarmee de hand op elkaars schouders werd gelegd. De Raad sprak de zegen uit in gebed tot God. Na de felicitaties in ontvangst te hebben genomen sprak Godfred de aanwezigen toe in een dankwoord. Hij bedankte met name zijn vrouw met wie hij nu acht jaar samen is. ‘Amazing! Ik dank God wat hij tot nu toe aan mij heeft gegeven.’ Hij dankte ook zijn ouders die hem hebben opgevoed ‘tot de persoon die ik nu ben.’

De hele dienst kan worden teruggekeken via deze link.

Op de foto hier boven spreekt Tiago Pereira als departementshoofd Gemeentegroei het echtpaar toe.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: