Johan groeide, samen met zijn zus Greetje, op in een adventistisch gezin in Leeuwarden. In zijn jeugdjaren leerde hij zijn vrouw Elizabeth van den Berg op een jeugdcongres in Utrecht kennen. In 1964 trouwden zij en het huwelijk werd gezegend met vier kinderen.

Eigen bedrijf Softmark

Zij verhuisden later naar Raalte omdat Johan in Zwolle werk had gevonden in het bankwezen. Later begon hij als productmanager met de ontwikkeling van salarisstroken bij firma Raet in Apeldoorn. Hierdoor verhuisde het gezin naar Apeldoorn en wat jaartjes later naar Twello. Daarnaast begon hij een eigen bedrijfje ‘Softmark’ voor ontwikkeling van specifieke software. Johan hield van verandering en was een bezig bijtje.

Boerderij in Frankrijk

Een boerderij opknappen in Frankrijk was een grote gekoesterde wens van hem en zijn vrouw. Dit werd uiteindelijk een aantal jaren voor zijn pensionering gerealiseerd. Er moest heel veel geklust worden. Ze brachten hier vaak het halve jaar door. Johan is altijd een trouw lid geweest van de Adventkerk. Hij heeft de gemeentes Leeuwarden, Zwolle en Apeldoorn altijd geprobeerd te dienen als ouderling, penningmeester of sabbatschoolleraar. Dit laatste heeft hij tot op hoge leeftijd met veel liefde gedaan.
Het geloof in zijn Heer en Heiland was een vaste waarde in zijn leven. Hij leefde, samen met zijn gezin, naar de Bijbel. Hij stelde zich altijd dienstbaar op. De laatste jaren echter werden gekenmerkt door gezondheidstegenslagen voor hem. Neuropathie/spierdystrofie en later volgde de ziekte van Alzheimer. Johan had grote moeite om zijn zelfstandigheid en autonomie te moeten opgeven.

Vredig ingeslapen

Uiteindelijk is hij na een kort ziektebed, in de verwachting van zijn Heer en Heiland, vredig ingeslapen. We kijken uit naar het moment dat Jezus wederkomt en wij hem weer mogen ontmoeten. De besloten uitvaartdienst werd geleid door ds. Gabriel Kwayie met wie Johan een speciale band had. Ondanks het verdriet en gemis was het een gezegende dienst. De dienst draaide om Johan zijn lijftekst: Psalm 23: De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij werd herdacht door zijn vier kinderen door herinneringen en gedachtes op te halen over hun vader. Dit ging gepaard met een lach en een traan. Hierna werd hij naar zijn laatste rustplaats begeleid.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: