Tijdens het Uniecongres in 2017 hebben de afgevaardigden de opdracht meegegeven dat er een inventariserend onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden voor de oprichting van een adventistisch studentenplatform.

Studenten

Deze opdracht is zeer specifiek gericht op studenten. Het departement Jongeren & Gezinnen heeft de vrijheid genomen om het onderzoek breder te trekken en een onderzoek te starten hoe we alle jongeren van nu (inclusief de studenten) in deze digitale wereld het beste kunnen bereiken. Patrick Nab, al vele jaren vrijwilliger bij het departement Jongeren & Gezinnen, is de uitdaging aan gegaan om dit onderzoek als afstudeeropdracht uit te voeren.

Diploma met hoge cijfers

En met succes. Afgelopen zomer heeft hij zijn diploma voor Media & Entertainment van de Breda University in ontvangst mogen nemen. De docenten waren onder de indruk van zijn afstudeeropdracht, die werd beloond met een 7,1 en zelfs een 8,1 voor de verdediging. Het gehele onderzoek, inclusief conclusies en aanbevelingen is hier te lezen. Het is een uitgebreid en gedegen onderzoek. Sommige uitkomsten lagen in de lijn der verwachtingen, maar andere uitkomsten zijn ook verrassend.

Zeer dankbaar

Madelon Comvalius, departementshoofd Jongeren & Gezinnen: ‘We zijn Patrick zeer dankbaar dat hij zijn afstudeeronderzoek bij ons heeft willen uitvoeren. Daarnaast zijn we ook heel blij dat hij zijn creativiteit en professionaliteit heeft ingezet om in de beginperiode van corona heel veel online content voor ons te verzorgen. Ons YouTube kanaal is dankzij Patrick enorm uitgebreid en onze volgers zijn meer dan vertienvoudigd.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: