Tijdens het uniecongres van 2012 werd de wens uitgesproken dat er een sabbatschoolles voor jongeren zou komen. Vanuit het toenmalig departement Persoonlijke Ontwikkeling werd besloten om de studiegids Dialoog (sabbatschool voor volwassenen) uit te breiden met ‘Verdieping’ en ‘Jongerenles’. De studie van elke week bevat dan ook al jaren deze aanvullingen.

Sabbatschoolmateriaal

Zowel de jongerenles als de verdieping zijn gebaseerd op de volwassenles van die week. Met het schrijven van de jongerenlessen zoeken we aansluiting bij het belang dat jongeren hechten aan het sabbatschoolmateriaal. We willen immers graag dat zij dat materiaal ook gaan gebruiken. Bij de bespreking van de jongerenlessen kunnen gespreksleiders voor extra informatie teruggrijpen op de verdieping en de volwassenles. Elke jongerenles wordt afgesloten met een opdracht waarin een QR-code is verwerkt. Jongeren kunnen die code lezen met een app op hun smartphone. Die code brengt hen bij een filmpje op YouTube. We wensen onze jongeren gezegende besprekingen.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: