In een speciale kerstvideoboodschap van het Dagelijks Bestuur van ons kerkgenootschap staat er één boodschap in deze moeilijke tijd centraal: blijf positief. Namens het Dagelijks Bestuur noemt algemeen secretaris Enrico Karg in deze video negen manieren om in deze lockdown toch positief te blijven.

Twijfel bij Johannes de Doper

Ook Johannes de Doper zat in een lockdown (Lukas 7) toen hij gevangen genomen werd. Hij twijfelt enorm en vraagt zich af of Jezus echt de ‘Messias van de Heer is.’ Hij vraagt Jezus: ‘Bent U Degene die komen zou?’ Ook nu is er in de samenleving twijfel of de regering wel de juiste besluiten neemt rond corona. Enrico Karg: ‘We hebben een spiraal van ontevredenheid door de samenleving zien gaan. Ik noem de rellen in Rotterdam.’

Positieve vibes

Volgens de algemeen secretaris kunnen we leren van de positieve vibes die Jezus in Lukas 7 geeft: blinden zien weer, verlamden gaan lopen, huidziekte wordt gereinigd, doven horen en armen wordt recht gedaan. Dr. Paul Jenkins, klinisch psycholoog, heeft dat in onze tijd omgezet naar negen manieren om positief te blijven. Het gaat dan om onder andere sporten en (buiten)beweging, gezonde voeding, maar ook controle over je gedachten en manieren vinden om dankbaar te zijn. Karg hierover: ‘Voor ons als zevendedagsadventisten zijn dat allemaal geen verrassingen. Het is allemaal terug te vinden in Gods woord.’

Positiviteitsvaccin

Enrico Karg vat dat in de videoboodschap als volgt samen: ‘Dit is een kans om de komende feestdagen dit positiviteitsvaccin van negen ingrediënten bij jezelf toe te passen en te injecteren. De lockdownsituatie biedt geen beperkingen, maar mogelijkheden. Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest en nieuwjaar toe.’

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: