Afgelopen sabbat, 6 mei werd opnieuw bevestigd dat ons kerkgenootschap groeit. Voor het eerst werd er een Spaanstalige gemeente in ons land officieel geïnstalleerd: Jesús es la Esperanza (Amsterdam). Deze gemeente was voorheen een churchplant met als doel de Spaanstaligen uit Amsterdam en omstreken een ontmoetingsplaats te bieden.

Installatie in Spaans

Voorzitter ds. Rob de Raad opende de installatieceremonie in het Spaans en bedankte ze voor hun inzet en bereidheid om deze belangrijke verantwoordelijkheden op zich te nemen. Daarna leidde algemeen secretaris Enrico Karg de installatieceremonie. Hij lichtte de stappen toe waardoor de gemeente kan toetreden tot ons kerkgenootschap met als fundament de 28 adventistische geloofspunten. Uiteindelijk stelde hij de vraag aan de gemeenteleden of zij hiermee konden instemmen.  Hierop werd volmondig bevestigend geantwoord.  Vervolgens las de aspirant gemeentesecretaris (van de plaatselijke groep) de ledenlijst voor waarna de ceremonie werd afgesloten met een zegengebed.  Deze werd geleid door Rob de Raad en Enrico Karg.  Ook het bestuur met alle lokale ambtsdragers werden geïnstalleerd met gebed waar om leiding werd gevraagd van de heilige Geest. Na de installatieceremonie was er een vegetarische potluck waarmee het feest gecompleteerd werd.

Geschiedenis

Voorafgaand aan de installatieceremonie las een van de kerkpioniers, Jeannette Lo-A-NJoe, uit de gemeente Bon Notisia (Amsterdam) de geschiedenis van Jesús es la Esperanza voor. Samenvattend hier het verhaal:

‘In 1993 zijn we begonnen met een kleine groep mensen in het huis van zuster Luz, nadat we haar hadden ontmoet op een moment van grote droefheid in haar leven. In die tijd hielp ik enkele leraren door Nederlands te geven aan Spaanstalige mensen. In 1995 was er het wereldcongres te Utrecht waar onder andere twee predikanten ons motiveerde om hier in Nederland een kerk te beginnen.’

‘In 2009 had ik drie keer een droom. Ik sprak met broer Jojo, en hij vertelde me; ‘Begrijp je niet dat de heilige Geest tot je spreekt? De broeders van El Salvador kwamen aan en zeiden: ‘Begin.’ In 2015 werden drie mensen gedoopt en één werd herdoopt. In november 2015 zijn we begonnen met het houden van diensten hier in de kerk.’

Rudy Dingjan eregast

Ds. Rudy Dingjan was als eregast uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Dingjan zette zich bij de oprichting vanuit zijn toenmalige functie als departementshoofd Gemeentegroei in om de groep op een goede manier uit de startblokken te krijgen. Daarna stond Dingjan de initiatiefnemers regelmatig bij met coachende gesprekken. Als erkenning voor zijn rol kreeg Rudy Dingjan als eerste, aanwezige (voormalig) landelijke functionaris het platform en werd hij gevraagd om de ceremonie van installatie met gebed te openen.

Goed nieuws

Algemeen secretaris Enrico Karg tot slot: ‘We hebben de vorige bestuurstermijn op het afgelopen uniecongres in oktober vorig jaar afgesloten met de presentatie van maar liefst vier nieuwe kerkgemeenten. Deze termijn hopen we dat te mogen doen met minstens vijf nieuwe gemeenten. Jesús es la Esperanza is dan de eerste, nieuw opgerichte gemeente van dat ambitieuze doel. Dit is ontzettend goed nieuws voor de gehele Adventkerk in Nederland. In een tijd waar je veel geluiden opvangt over kerkgemeenten die de deuren sluiten, zijn zevendedagsadventisten nieuwe gemeenten aan het stichten. We zijn God zeer dankbaar voor dit gegeven.’Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: