De tweede podcast van de Nederlandse Unie staat in het teken van geloofsbeleving. In de Union’s corner waren te gast Heidi Moorman (beheerder van het landgoed) en Ingrid Wijngaarde (lid van de Adventkerk). Ook deze keer waren de hosts Enrico Karg (algemeen secretaris) en predikant Riemer Postma.

Stadia van geloofsontwikkeling

Het gesprek ging aan de hand van de ideeën van de Amerikaanse theoloog James Fowler (opgegroeid in de methodistische traditie) rond geloofspraktijk. In deze theorie kent de geloofsontwikkeling van een individu verschillende stadia. Bij de bekering of doop heel enthousiast. Je gelooft als het ware als een kind en neemt alles aan wat je bijvoorbeeld door je ouders wordt verteld. Enrico Karg legt in de podcast uit dat er in de loop van het geloofsleven wel iets verandert. ‘Als je volwassen wordt, ga je eigen inzichten krijgen. Rode draad in deze theorie is dat je in de loop van het leven minder zwart-wit denkt. Fowler noemt de ervaring in het geloofsleven crisis. Je maakt iets mee en schrikt en maakt daardoor een nieuwe ontwikkeling door.  Ik noem het vaak een geloofswandeling.’

‘Moorman viert de sabbat’

Heidi Moorman moest bij het horen van deze theorie meteen denken aan haar vader – eerst lid van de Nederlands Hervormde Kerk – die zich bekeerde tot het adventisme. Hij was visboer in Steenwijk en was helemaal vol van zijn nieuwe geloof. ‘Hij pakte de vis in met een papiertje waarop stond dat Moorman de sabbat viert. Hij wilde het als het ware van de daken schreeuwen. Je kunt dit fanatisme noemen, maar ook liefde voor het geloof.’ Ingrid Wijngaarde ziet eigenlijk geen verschillen in de geloofsontwikkeling en de algemene ontwikkeling in je leven. ‘Ook op andere gebieden, sociaal en fysiek, zie je een stapsgewijze ontwikkeling. Dat kan ook betekenen dat je wat relaxter in het leven komt te staan. Dat je leert van je fouten. Wat ik in onze kerk vindt dat we te veel theoretisch bezig zijn. We zijn te veel met de waarheid bezig in plaats met de beleving. Daarom zijn we vaak kritisch naar elkaar. Ik zou zeggen: beleef meer de auteur van de waarheid.’

Ellen White

Vervolgens kwam Ellen White in het gesprek aan de orde. Enrico Karg kwam in zijn studie in Newbold met haar werk in aanraking. ‘Ook zij heeft een ontwikkeling in haar geloof doorgemaakt. Zij was best wel progressief.’ Het viel Riemer op dat uit de biografie van White blijkt dat in haar huis altijd veel mensen aanwezig waren. ‘Omdat ze een aangenaam persoon was. Dat leert me dat er meer is dan de theorie en kennis.’ Welke stappen zetten de de twee gasten als het gaat om geloofsontwikkeling? Heidi: ‘Soms moet ik even de natuur in met mijn camera. Je kunt in de mallemolen God kwijt raken of dat je eigen zendertje niet meer goed staat. Door even alleen te zijn vind ik God in de natuur.’ Ook Ingrid wil soms even alleen zijn, maar dan met een boek. ‘Mijn ultieme ontspanning. Ik kan mij verliezen in het boek Openbaring. ‘

Aanspreken kan valkuil zijn

Het komt enkele keren in het gesprek terug: soms worden mensen aangesproken op hun gedrag of opvattingen. Vaak gebeurt dat uit liefde, maar dit aanspreken kent ook valkuilen als hier verkeerde intenties achter zitten. De deelnemers aan het gesprek zijn het eens dat je elkaar de ruimte moet geven in de eigen geloofsbeleving. Riemer concludeert: ‘We zijn allemaal anders, maar één in Christus.’

Hieronder kunt u het volledige gesprek terugkijken. Zeker de moeite waard!

 Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: