Door haar slechte gezondheid was Renate van der Meulen weinig in de gelegenheid kerkdiensten bij te wonen. Wel leefde ze op de achtergrond mee met het wel en wee van andere leden. Renate werd gedoopt op 30 oktober 1965 en werd samen met haar ouders lid van de Adventkerk Leeuwarden.

Oud Zandbergen

Haar vader was jaren een gewaardeerde ouderling van de gemeente. Renate heeft een opleiding gevolgd op Oud Zandbergen. Haar sociale leven was beperkt. Ze maakte onderdeel uit van een kleine familie, maar had wel contact met buren en kerkvriendin Jozien. Met haar deed ze boodschappen en ging samen met Jozien naar kapper, huisarts of ziekenhuis. De begrafenis vond plaats op 16 november in Oentsjerk. Namens de gemeente sprak Jan Rokus Belder enkele woorden met de tekst uit Openbaring 21: 1-5. Kerkvriendin Jozien vertegenwoordigde de gemeente. Zowel enkele buren als ook Renate’s zaakwaarnemer met echtgenote waren aanwezig. De bijeenkomst werd afgesloten met gebed, waarna de overledene werd bijgezet in het familiegraf.
Renate was alleenstaand. Ze besloot haar nalatenschap te schenken aan ADRA, de adventistische ontwikkelingsorganisatie.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: