Er hebben verschillende verschuivingen plaatsgevonden in zowel het personeelsbestand van het Landelijk Kantoor en het Landelijk Bestuur. Daarom stellen we de komende periode mensen aan u voor. Soms nieuwe mensen, maar ook trouwe medewerkers die de kerk al jaren dienen. Veel leesplezier!

Naam
Tiago Santos Pereira

Beroep/functie:

Departementshoofd Gemeentegroei en Ministerial Association Secretary (PZ-afdeling van onder andere  predikanten).

Lid/bezoeker van gemeente:
Amsterdam Zuidoost.

Motivatie om dit te doen:
Invulling helpen geven aan het vervulling van de Grote Opdracht om discipelen te helpen aantrekken (Matteüs 28:18-20) en het uitzien naar de glorieuze wederkomst van Christus op de wolken.

Hierdoor word ik geïnspireerd:
De onbegrensde liefde van Jezus voor de mensheid waar Hij zijn leven voor gaf.

Hier zou de Adventkerk de vijf jaar op moeten inzetten:
Onze missie, dat is allesomvattend.

Unique selling point van de Adventkerk is:
Het voorbereiden van mensen voor de spoedige wederkomst van Jezus Christus.

Hierom ga ik graag naar de dienst op sabbat:
Om mijn dankbaarheid te tonen voor alles wat de Heer in mijn leven en in mijn gezinsleven heeft gedaan. Daarnaast de rust in de wetenschap dat Hij voorzien heeft in een mogelijkheid om mijn geestelijke ‘accu’ weer op te laden.

Favoriete Bijbeltekst:
Johannes 15:5. Zonder Mij kun je niets doen. Dat was de eerste grote les die ik van de Heilige geest heb geleerd aan het begin van mijn christelijke reis als vijftienjarige. Iedere gelovige loopt het risico dit tijdens zijn of haar geloofswandel kwijt te raken wanneer de juiste focus zoekraakt; op dat moment vervallen we vaak in wettische geloofsuitingen, veroordelend gedrag. Dit vergroot de polarisatie onderling.

Met mijn bijdragen hoop ik de volgende drie dingen toe te voegen aan het geheel:
Creativiteit, strategisch denken en motivatie.

De mensen die mij goed kennen zullen mij met de volgende kernwoorden omschrijven:
Creatief,  gemotiveerd, goed georganiseerd, passie voor onze kerkelijke missie, humor.

Ik ben sterk in:
Ontwikkelen evangelisatiemethoden, evenementen organiseren, prediken, anderen (Bijbels) onderwijzen en adviseren.

Waar ik nog sterker in kan worden is:
De Nederlandse taal, de typisch Nederlandse gebruiken ontdekken en toepassen. Dan kan ik onze landgenoten beter begrijpen en gebruiken om (ook) hen effectiever te bereiken.

Als ik niet met de kerk, mijn gezin, of aan het geboden ben, hou ik mij bezig met:
Lezen, naar muziek luisteren en reizen.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: