In 2021 kregen 32 miljoen mensen een complete Bijbel; een stijging ten opzichte van 2020. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de Bijbelgenootschappen in zijn jaarlijkse rapport.

Digitale verspreiding daalde

Opvallend: de digitale Bijbelverspreiding daalde in 2021. Waar in 2020 nog een exponentiële groei te zien was (38% van de verspreide Bijbels bestond uit digitale downloads), daalde het percentage nu naar een vijfde van het totaal aantal verspreide Bijbels.  Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) steunde in 2021 32 Bijbelverspreidingsprojecten, onder andere in Honduras en Bahrein. In Honduras leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens. De Samenleesbijbel brengt de verscheurde Hondurese gezinnen weer samen. Vrijwilligers leggen in de armste wijken – die gecontroleerd worden door lokale bendes – contact met gezinnen en lezen samen met hen de Bijbel.

Verdubbelde Bijbelverspreiding

Het NBG verdubbelde zijn Bijbelverspreiding in het buitenland: waar in 2020 nog 53.000 Bijbels en Nieuwe Testamenten werden verspreid, waren dat vorig jaar ruim 106.000 exemplaren. Ook het aantal boekjes met Bijbels materiaal en kinderbijbels steeg van 105.000 (2020) naar 236.900 in 2021.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: