Tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor betrokkenen bij het landelijk kantoor van de kerk in Almere (28 januari) hield ds. Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk, een toespraak die wij hieronder samenvatten.

Goed leiderschap

Allereerst ging De Raad in op de term leiderschap en wat dat volgens hem inhoudt. ‘Goed leiderschap heeft altijd te maken met het begeleiden van verandering. Leiders zijn niet tevreden met de huidige stand van zaken. De meeste mensen houden van de status quo. Dit is echter is geen optie voor het leiderschap. Goed leiderschap betekent dat je zicht hebt op wat er mogelijk is voor je organisatie, maar er is meer nodig dan alleen mogelijkheden zien. Je zult die veranderingen ook in gang moeten zetten en van de gelegenheid gebruik moeten maken om in beweging te komen en te handelen. Daar is moed voor nodig.’

Nieuwe termijn

Het huidige bestuur is eind oktober 2022 gekozen voor een nieuwe termijn van vijf jaar. De voorzitter van de Adventkerk wil in de nieuwe bestuurstermijn vasthouden aan een middenkoers. Hij vergeleek het met een rijnaak op de grote rivieren. ‘De stuurman moet het schip in het midden van de rivier houden. Daar is de vaargeul het diepst. Zo is het ook met het houden van een middenkoers in de kerk. Soms moet je wat meer naar rechts sturen en op andere momenten iets meer naar links. Belangrijk is dat we de uitersten aan beide vleugels van de kerk vermijden.’

Jongeren en evangelisatie

De komende vijf jaar legt het bestuur de nadruk op jongeren en evangelisatie. ‘Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de kerk in een westers land als Nederland meer maatschappelijk betrokken zal moeten zijn. Wanneer wij het verschil maken in de levens van mensen, zullen zij meer open staan voor het evangelie’, aldus De Raad. De focus ligt verder op drie aspecten: missie, discipelschap en gemeenschap. ‘Om dat te bereiken, willen we als Nederlandse Unie dichter bij de gemeenten komen te staan door niet één keer per jaar een trainingsdag te organiseren in het midden van het land. In de komende jaren willen we meerdere trainingen geven die regionaal zijn georganiseerd.’

Hand uitsteken

De grote verscheidenheid aan culturen, nationaliteiten, taalgroepen en theologische opvattingen binnen de kerk in Nederland betekent volgens Rob de Raad: ‘Geloven doe je samen. Dat betekent dat wij de hand moeten uitsteken naar die ander die van ons verschilt. Daartoe moeten wij elkaar opzoeken en ontmoeten. Je zult de ander goed moeten leren kennen en begrijpen. Het Landelijk Bestuur zal een bestuur voor de hele kerk moeten zijn in al zijn verscheidenheid.’

Meer tiendeninkomsten

Hij toonde zich in zijn nieuwjaarsbijeenkomst ook blij en dankbaar dat de leden van de kerk voor het vijfde jaar op rij meer tienden hebben geschonken aan de kerk. Hij kon bekendmaken dat de grens van 4,5 miljoen euro in januari ’23 werd gepasseerd. ‘We mogen onze goede God op onze knieën danken voor de loyaliteit en trouw van onze leden in het geven van de tienden en gaven voor het werk van de Heer.’

Hij haalde een belofte uit Jesaja 41:10 aan: 

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand

Rob de Raad tot slot: ‘Namens het hele team van de Nederlandse Unie nodig ik u uit ook dit jaar samen verder te gaan en onze schouders onder het werk te zetten.’

Lees hier de volledige tekst van de toespraak van Rob de Raad. Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: