Op 16 november 2022 brachten familie en vrienden Aafje Mulder-Lijkendijk naar haar laatste rustplaats op de Oostergaarde in Harderwijk. Tot enkele jaren geleden woonde zij zelfstandig; daarna verbleef zij enige tijd in een verzorgingshuis in Harderwijk en vervolgens in woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide. De laatste fase van haar leven werd ze verzorgd door Margreet Mulder, één van haar drie dochters.

Helder van geest

Aafje kwam uit de in adventistische kringen in Nederland bekende familie Lijkendijk. Ze was een van de drie dochters in een gezin van elf kinderen. Zij trouwde met Henk Mulder van wie zij twintig jaar geleden afscheid moest nemen. Tot op het einde van haar lange leven bleef zij helder van geest. Tijdens de Dienst van Woord en Gebed bij haar uitvaart, typeerde ds. Reinder Bruinsma haar in zijn overdenking als een diepgelovige vrouw. Zij bleef tot op het laatst heel betrokken bij de Adventkerk en wilde, als het enigszins kon, ook in de laatste maanden van haar leven de wekelijkse diensten van de adventgemeente in Harderwijk bijwonen. In hun persoonlijke herinneringen legden de drie dochters de nadruk op de wijsheid van hun moeder en haar aandacht en zorg voor de mensen om haar heen.

Vaste overtuiging

Op de begraafplaats las ds. Bruinsma de woorden van de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 en herinnerde hij alle aanwezigen aan de vaste overtuiging van Aafje Mulder dat de dood niet het einde is. Dat  we elkaar daarom steeds mogen troosten met de belofte dat bij Jezus’ terugkeer al zijn volgelingen uit de dood zullen verrijzen.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: