De gemeenten in Zoetermeer, Voorburg en UBSS (Ukrainian Branch Sabbath school of VISDAC) hielden samen in november een bijzonder spiritueel programma onder de titel 23:59.

Volgens ds. Anderson Bolanos Londono had dit betrekking op de gebeurtenissen op het eind. Ook was het bedoeld met de ‘urgentie wakker te blijven of om wakker te worden uit onze spirituele lethargie.’

Lofprijzing en doop

Op sabbat 12 november hield de Oekraïense UBSS een prachtig programma van lofprijzing en dankzegging bij de internationale gemeente in Voorburg.  Londono: ‘Het is een herinnering aan de kinderen van God hoe dankbaar we moeten zijn voor de oogst en schepping die God voor ons heeft geschapen om voor te zorgen’. In de Adventkerk in Den Haag werden nog eens vier jonge mensen gedoopt: Sushanga Andrajeva Juanita Edeling,  Amaliia Kaminska,, Tetiana Kaminsky en Janaya Rejoyce Robles. ‘We voelen ons dankbaar voor hoe God het werk van onze lokale leiders en de steun van de kerken zegent. We zien en voelen zeker de aanwezigheid van de heilige Geest.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: