Alie Bosma maakte deel uit van een groot gezin. Zij was de middelste van zeven kinderen. Ondanks haar moeilijke start kon Alie de huishoudschool afronden en belandde zij in de confectiewereld. Daar leerde zij een aardige collega kennen: Willem Kosmeijer. Al heel snel introduceerde Willem haar aan de plaatselijke adventjeugdgroep.

Gedoopt

Daarmee kwam Alie, die onkerkelijk was grootgebracht, in aanraking met het christelijke geloof. In 1960 werd Alie in de Adventkerk van Groningen gedoopt en in 1962 gaven zij elkaar het ja-woord. In de jaren na het huwelijk van Alie en Willem Kosmijer werden hun drie kinderen geboren: Wim, Maria en Barbara. Weer later worden Alie en Willem gezegend met een zestal kleinkinderen.

Spil in gezin

Alie was tijdens haar huwelijk de spil in het gezin. Vrienden en jeugdleden van de jeugdgroep waren altijd welkom en ook Alie zelf genoot van deze gezelligheid. Zij was ook een vrouw die graag de touwtjes in handen hield en zelfstandig wilde zijn. Het belangrijkst voor de (klein)kinderen was toch wel dat ze er gewoon altijd was. Zorgzaam tot het laatste moment. Bij haar kon je ook als volwassene weer even kind zijn.

Moeite met Veranderingen

Aanvankelijk was er een warme band met de kerk. Toen de kinderen nog jong waren hielp zij in de kindersabbatschool. Later was ze betrokken bij het maken van dekens, kleding en knuffeldieren voor het goede doel. Ze was lid van een huisgroep, waar lief en leed met elkaar gedeeld werd en over geloofszaken werd gesproken. Alie had moeite met de veranderingen in de kerk. Vooral na het overlijden van haar man Willem (1997) raakte ze teleurgesteld in de kerk/mensen binnen de kerk. Waardoor ze uiteindelijk de kerk niet meer bezocht. Toch raakte zij God niet kwijt en God haar niet. Kort voor haar overlijden vertelde ze aan haar arts dat ze geloofde dat Jezus terugkomt en ons zal opwekken uit de dood om voor eeuwig bij Hem te zijn.

In de intieme aula van het crematorium in Groningen gaven kinderen en kleinkinderen tijdens de uitvaartdienst een terugblik op wie hun (schoon)moeder en oma voor hen geweest was. Ds. Henk Koning ging voor in de dienst.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: