‘De methode van Christus is mijn belangrijkste richtsnoer. Luisteren naar de persoon tegenover je. Erkennen wie hij of zij is. Vrienden worden, weten waar de schoen wringt. En wanneer we kunnen, helpen. Directe concrete hulp, zoals het aanbieden van kleding en voedsel. Tegelijkertijd de heilige Geest de ruimte geven de liefde van God te openbaren.’

Zion Hoogvliet

Via het beeldscherm spreekt Colvin Overdiep, ouderling van de adventgemeente Zion Hoogvliet. Hoogvliet ligt in Rotterdam, de armste stad van Nederland. In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. In Rotterdam is dat 1 op de 4 kinderen. Hoogvliet telt ruim 35.000 inwoners, meer dan 7.000 mensen leven tegen of onder de armoedegrens.

Colvin: ‘Toen er tijdens de pandemie geld vrij kwam van ADRA Nederland gingen we de wijk in. Er wonen hier veel vluchtelingen. We merken dat vooral mensen uit Syrië en Somalië het moeilijk hebben. Dat geldt ook voor nieuwkomers uit de Nederlandse Antillen. Sommige gezinnen hebben maar 50 euro per week te besteden.’

Voedsel en Kleding

‘Met Buren helpen Buren, delen we voedselpakketten en kleding uit aan buurtgenoten die dicht bij de kerk wonen. Ook geven we onze kerkleden de gelegenheid om vrienden, buren, en familieleden aan de lijst toe te voegen, die tijdelijk of niet-zo-tijdelijk het niet breed hebben. Daarom fluctueren de aantallen nogal eens. Want soms krijgen mensen een baan, gaan verhuizen of vinden andere middelen om rond te komen’, vervolgt Colvin.

‘Voorheen kregen we nog wel eens producten van de lokale voedselbank. Elke vrijdag gingen we langs om te zien of er groenten, fruit of andere levensmiddelen over waren. We zijn daar even mee gestopt want we merkten dat er steeds minder producten beschikbaar waren. Dat betekent dat de voedselbank meer cliënten of minder producten krijgt. Waarschijnlijk een combinatie van de twee. Na de zomer gaan we het weer proberen.

Om toch aan middelen te komen hebben we het zaai-en-oogstpotje. Ook bezoekers kunnen een duit in het zakje doen. Dat brengt op jaarbasis zo’n 2.000 euro op. Met de bijdrage van ADRA Nederland kunnen we tot het eind van het jaar elke maand 33 gezinnen helpen.’

Leefbare omgeving

‘Naast het uitdelen van kleding en voedsel proberen we mee te werken aan een leefbare omgeving. Armoede is meer dan alleen een krappe beurs. Het werkt ook criminaliteit, vroegtijdig schoolverlaten, vermindering van eigenwaarde, ziekte en stress in de hand. Daarom werken we nauw samen met de lokale politie, sociale werkers en andere maatschappelijke organisaties.’

Alles op Zijn tijd

‘Buren helpen Buren bestaat pas een paar jaar, maar dit soort projecten doet de kerk al sinds 2014. Ik zag dat het geven van concrete hulp iets los maakt bij mensen. Ze willen weten wie wij zijn. We hebben drie dames uit Eritrea. Elke sabbat komen ze, op de fiets, hun pakketten ophalen bij de kerk. Op een dag hebben we het drietal het boekje De weg naar Christus, in het Amhaars gegeven. Ze waren zo verbaasd dat wij een boekje in hun moedertaal gaven dat ze vroegen of zij ook een dienst mochten bijwonen. Dat hebben ze een paar keer gedaan, de taalbarrière bleek toch lastig te zijn. Maar we hebben een zaadje geplant. Het contact is warm want we zien ze nog elke week. En ik weet dat de heilige Geest aan het werk is.’

Investering

‘Goed rentmeesterschap is dé manier om een gezonde samenleving op te zetten. We investeren in mensen, niet in goederen. Doneren aan een goed doel is een investering in generaties. Heb je de mens hoog zitten dan zullen mensen je respecteren. We investeren in de wereld, waar wij onderdeel van zijn. Je ontvangt door te delen. Want het geluk van de ander zal jou namelijk gelukkig maken.’

OVERhetLEVEN

Buren helpen Buren is onderdeel van de campagne OVERhetLEVEN. Wil je meer weten over de campagne? Ga dan naar www.adra.nl/over-het-leven (NB Link werkt nog niet) of scan de QR-code.

Direct Buren helpen Buren steunen? Dat kan via IBAN NL68 ABNA 0888 6568 82 t.a.v. ADRA Nederland o.v.v. OVERhetLEVEN

Met dank aan Meity Bodenstaff- de Folter (tekst)

 Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: