Terwijl ds. Christar Rumbay net een doctorsgraad (Ph.D) in Education (onderwijs) heeft afgerond, is hij ook weer bezig met een andere studie: Intelligy.

‘Multi getalenteerd’

Sinds 27 februari 2022 is Christar bevestigd als predikant van onze gemeente Speranza in Lelystad en de churchplants Urk en Huizen. Tijdens deze feestelijke dienst noemde algemeen secretaris Enrico Karg de nieuwe predikant ‘multi getalenteerd’. Hij is niet alleen predikant, maar zingt en speelt ook op gitaar. Ook trad hij op tijdens het laatst gehouden uniecongres in traditioneel Urker klederdracht (foto).

Pastor=leraar

Christar begon zijn Ph.D-opleiding vier jaar geleden in Indonesië waar hij toen woonde. Eigenlijk wilde hij leraar worden en daarna professor. Daarvoor heb je wel een Ph.D nodig. Hij werkte toen op een school op de universiteit. Aan het predikantschap dacht hij helemaal niet. ‘Twee jaar geleden kreeg ik een oproep van de Unie om in Nederland als predikant te gaan werken. Ik heb deze roeping gevolgd. Het leek mij echter een goed idee om mijn opleiding voort te zetten in Nederland. Dat gebeurde online vanwege corona.’ Nu zijn er volgens hem veel overeenkomsten tussen beide beroepen. ‘Een pastor is ook een leerling.’

Verschillen

Hij kan het seculier onderwijs (in Indonesië) en het christelijk/adventistisch onderwijs goed vergelijken omdat hij beide volgde. ‘In Indonesië is het vooral de stof onthouden. De opleiding in Nederland gaat het er ook om iets te creëren. Je moet iets tot stand brengen.’ Een ander verschil is dat in Indonesië vooral naar je niveau (IQ) gekeken wordt. ‘In het adventistisch onderwijs gaat het om holistisch denken: om mentale, fysieke en spirituele aspecten.’ Christar ziet naast veel sterke kanten ook ruimte voor verdere versterking binnen het adventistisch onderwijs. Hij vindt het te exclusief en niet altijd open naar anderen. ‘Je kunt altijd iets van een ander leren. Ook van instituten die niet adventistisch zijn. Je moet je daarvan niet afsluiten. Het kan ons eigen adventistisch onderwijs verbeteren.’

Vrijheid aan elk continent

Verder vindt hij dat niet adventisten vaak de vrijheid hebben zich zelf te ontwikkelen. ‘Het is uiteraard hoe ik het voel, maar ik vind dat op adventistische scholen te veel regels zijn. De onderwerpen in de Verenigde Staten zijn nu eenmaal anders dan in Azië of Afrika. En in Europa zijn ze weer anders. Geef daarom de vrijheid aan elk continent om het eigen opleidingssyteem te ontwikkelen. Uiteraard gebaseerd op ons adventistisch geloof.’
Zelf hoopt hij met zijn Ph.D-opleiding de jongeren in de kerk verder te laten ontwikkelen. ‘Ik wil pastor zijn voor mijn leden in de kerk. Daar ligt de focus. Pastor zijn en leraar zijn kun je niet scheiden. Jezus wordt in de Bijbel rabbi genoemd. Hij was een leraar. Ik ben verder van plan mijn ideeën te verwoorden in artikelen en te publiceren, zoals nu al gebeurt in Indonesië en Zuid-Afrika.’

Nieuwe opleiding

Zijn nieuwe opleiding Intelligy volgt hij bewust bij het seminarie van de protestantse kerk in Apeldoorn. ‘Hier moedigt men leerlingen aan nieuwe wegen te zoeken. Probeer iets te bereiken wat je nog niet eerder gedaan hebt. Dat is de uitdaging voor de studenten aan deze opleiding. Dat spreekt me aan.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: