Op sabbat 24 september geven Donnée Ripassa (14), Quigley Kubwimana (13) en Sterre Loevering (12) een in Enschede indrukwekkend persoonlijk getuigenis voorafgaande aan hun doop. Zij groeien allen op in een gelovig adventistisch gezin.

Voor Jezus gekozen

Nu was het moment gekomen dat zij zelf voor Jezus kozen, Jezus willen volgen en over Hem willen vertellen. De overdenking stond in het teken van Noach, hij was de enige die echt naar God luisterde en deed wat God zei. Daarbij de opstanding van Jezus. Het gaat verder: we zien uit naar Jezus spoedige komst! Hij zal ons bij naam roepen en ons zelfs een nieuwe naam geven. De doophandeling werd voltrokken door Elise Happé-Heikoop en Jan-Rokus Belder.

Vreugdevolle dag

Elise Happé-Heikoop: ‘Het was een vreugdevolle sabbat, de prachtige liederen door muziekgroep Enschede en de zang van Aad Berger en Patricío Alencar blijven nog lang naklinken in het hart van de aanwezigen. Na afloop van de dienst, was er een gezellig samenzijn voor de hele gemeente. Een voorproefje van Gods hemels koninkrijk.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: