Religiositeit en spiritualiteit kunnen een positief effect hebben bij het tegengaan en bestrijden van een depressie.
Tot die conclusie komt ds. Rodney Blomhof (adventpredikant van de gemeenten Amsterdam, Almere Bethanië en de Fontein) in zijn doctorale studie Ph.D. Guidiance & Counseling Psychology. Hij volgde dit online via Central University of Nicaragua in samenwerking met Texila American University. De titel van zijn promotieonderzoek: De impact van religie/spiritualiteit op de geestelijke gezondheid met een focus op depressie.

Rodney heeft zijn doctoraal onderzoek opgedragen aan Olivia Rodella, de dochter van het gezin Blomhof.

Vier onderzoeksdoelen

Rodney onderzocht de effectieve relatie tussen religie, spiritualiteit en depressie. Het onderzoek heeft volgens hem uitgewezen dat spirituele en religieuze overtuigingen het welzijn van een persoon aanzienlijk kunnen beïnvloeden. ‘Het heeft ook aangetoond dat deelname aan religieuze activiteiten of praktijken geassocieerd worden met een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Spiritualiteit en religie kunnen stresstolerantie bevorderen door een gevoel van kalmte, richting en vergeving te bieden’, aldus de adventistische predikant.

Vergeving

Vergeving is een centraal gebied dat individuen in staat stelt bepaalde emotionele lasten en problemen los te laten. Vergeven is bijvoorbeeld het opgeven of loslaten van woede, schuldgevoelens of frustratie. Rodney: ‘Angst, pijn en wrok zijn allemaal vreselijke gevoelens die kunnen worden vervangen door meer goede emoties zoals vrede, liefde, geluk en vreugde door emotionele vergeving. Deze gevoelens kunnen zowel op zichzelf als op anderen gericht zijn.’

Minder depressie

Zijn onderzoek was verdeeld in vier onderwerpen, maar de rode draad is welke invloed religieuze gevoelens hebben op mensen die lijden aan een depressie of neerslachtigheid. ‘Wie anderen kan vergeven is minder vatbaar voor depressies. Noem dat broeder- en zusterliefde voor je naaste.’ Toch maken professionals vaak geen gebruik van religieuze tools om depressies te bestrijden. Ook niet als patiënten wel een gelovige achtergrond hebben en zo’n benadering op prijs stellen. Blomhof vindt dit een gemiste kans. ‘Mental health werkers zouden meer gebruik kunnen maken van de religieuze en spirituele mogelijkheden die er zijn.’

Breder inzetten

Hij benadrukt dat het geen uitgemaakte zaak is dat bijvoorbeeld gelovige adventisten geen depressie kunnen krijgen. ‘Het geloof kan wel de depressie reduceren’, aldus Blomhof. Hij wil de opgedane kennis van zijn studie zeker gebruiken binnen de gemeenten die hij dient. ‘Ik zou het ook wel breder willen trekken. Ik zou in de toekomst graag mensen buiten de kerk willen begeleiden die lijden aan depressies. Ik denk dan aan mensen die in gevangenissen hun straf uitzitten.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: