De gebedsgroep van de adventkerk in Den Haag organiseert 22 oktober een gebeds- en aanbiddingsbijeenkomst. De locatie is: Robijnhorst 197. Onder leiding van Arline Blanker en de gebedsgroep gaan de aanwezigen Gods nabijheid zoeken. Iedereen is van harte welkom. Er is ook een livestream

’s Ochtends is er in adventkerk van Den Haag aan de Robijnhorst 197 sabbatschool en de eredienst (vanaf 10.30 uur).

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: