Binnen ons kerkgenootschap is een wereldwijde kerkledenenquête opgezet om te polsen hoe de leden aankijken tegen allerlei ontwikkelingen in de kerk.

Het dagelijks bestuur van de Nederlandse Adventkerk heeft daarom de enquête doorgestuurd naar alle aangesloten lokale kerken en churchplants om deze in te vullen. Uitdrukkelijk is ook gevraagd de link van de enquête naar de individuele leden te sturen. ‘De ontwikkelingen in de wereld zijn van dien aard dat het toekomstbestendig houden van onze mooie gemeenschap vereist dat de kerkleiding vanaf alle niveaus bewust blijft van de zwaartepunten voor wat betreft de behoeften van haar leden’, aldus algemeen secretaris Enrico Karg in de brief aan de kerkbesturen.

Sleutelmomenten

‘Dit vereist dat er op sleutelmomenten wordt gemeten waar met name de zwaartepunten bij uw kerkelijke behoeften liggen. Meten is weten. Wanneer dit in kaart gebracht wordt kan er – waar nodig – bijgesteld worden in de wijze waarop u bediend wordt.’

Het DB van de Adventkerk spreekt de wens uit dat zo veel mogelijk kerkleden wereldwijd meedoen aan de enquête. Enrico Karg in de brief aan de kerkbesturen: ‘Onze kerk is opgezet vanuit ons geloof in Christus. Dat willen we graag in standhouden en waar nodig versterken.’ De uitkomsten van de enquête kan de positie van de wereldwijde adventistische gemeenschap versterken. Veel succes met het invullen van de enquête!
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: