Evertje Bonhof  groeide op in Nunspeet. Haar vader was een hardwerkende eigenaar van een kwekerij. Eefs moeder was een liefdevolle en sociale vrouw. Tijdens de oorlogsjaren werden er met regelmaat hongerige gasten uit de Randstad opgevangen. Ook tijdens de watersnood in 1953 werden er ontheemden onderdak geboden. Kortom: een actief, betrokken en sociaal gezin. Eef toonde zich al vroeg zorgzaam.

Verpleegkundige

Daarom besloot zij een opleiding verpleegkundige te volgen in Rotterdam. Tijdens haar opleiding ontmoette zij in het Diaconessenhuis in Rotterdam een andere verpleegkundige in opleiding: Ploni Stens. Deze ontmoeting is voor Eef levensbepalend geweest. Dit was het begin van een lange en duurzame vriendschap. Bovendien had zij respect voor Ploni’s geloofsvisie als adventist. Eef besloot zich in juni 1967 te laten dopen in de adventkerk van Rotterdam-Zuid.

Sinds het begin van de 80-er jaren woonden Eef en Ploni in Nunspeet. Hun huis werd een plek waar velen zich thuis voelden. Eef en haar levensmaatje Ploni waren verschillend, maar ze hielden elkaar in evenwicht. Eef was de doener, de praktische van de twee: iemand met groene vingers en creatieve vaardigheden (vaak in het maken van mooie geïllustreerde kaarten), gastvrij en behulpzaam. Daarom kon Ploni de taken uitvoeren in de kerk waarvoor zij verantwoordelijk was. De adventgemeente Harderwijk is daarom veel dank verschuldigd aan Eef.

Verdrietig

De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Het jaar 2019 was ronduit verdrietig toen haar levensmaatje Ploni Steens overleed. Daarna waren er de coronajaren met alle beperkingen. In die periode was het goed dat zij  gezelschap kreeg van Lien van de Weerdt. Samen met Lien verhuisde zij een paar maanden geleden naar het WZC Vredenoord, waar zij rustig insliep op 28 mei 2022.

In een goed gevulde aula van de Gemeentelijke Begraafplaats in Nunspeet gaven familieleden, geloofsgenoten en vrienden gehoor uit de uitnodiging om voor het leven van Eef Bonhof te danken. Deze dankdienst kreeg de specifieke inbreng van Eef zelf in de vorm van vrolijke geloofs- en dankliederen uit diverse zangbundels die zij al lang voor haar afscheid had uitgekozen.

Behulpzaam en meelevend

Haar praktische levensinstelling en haar geloof werd in de overdenking onderstreept door het verhaal van Marta als haar broer Lazarus gestorven is (Johannes 11:23-25).  We kunnen met recht God danken voor het leven van Evertje Bonhof. Begrippen die haar omschrijven:  eenvoudig, bescheiden, behulpzaam, meelevend, vriendelijk, gastvrij, ontwapenend, empathisch, creatief, iemand met groene vingers, maar toch vooral trouw, zorgzaam en vol vertrouwen op de hulp en leiding van God.

Ds. Henk Koning die voorging in de dienst: ‘We eren haar het meest als we iets van haar zorgzaamheid, betrokkenheid en meeleven meenemen in ons leven en doorgeven aan elkaar en aan anderen. Mag ook haar geloofsovertuiging dat we over de dood heen mogen uitzien naar de spoedige komst van Gods Koninkrijk ons allen bemoedigen en de toekomst indragen.’Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: