Henk werd geboren in een gezin dat uiteindelijk bestond uit elf kinderen. Hij kwam met het adventisme in aanraking via zijn ouders die zich bekeerden en lieten dopen. Henk had een actief kerkleven waarin hij meerdere functies vervulde. Zo was hij onder andere evangelisatieleider en secretaris.

Nauwgezetheid

Met nauwgezetheid vervulde hij deze functies. Vooral in de boekenevangelisatie vond hij zijn passie. Bij zijn recente verhuizing naar een kleiner appartement moesten veel boeken het veld ruimen. Gelukkig werd daar een goede bestemming voor gevonden.  Naar de uitdrukkelijke wens van Henk was er een sobere afscheidsdienst georganiseerd onder leiding van ds. J.R. Belder. De kerkzaal in Noordscheschut was goed gevuld met mensen die hem de laatste eer kwamen bewijzen en de familie wilden ondersteunen.

Laatste rustplaats

Henk werd de kerk binnen gedragen door vier zonen die hem ook droegen naar zijn laatste rustplaats in Tiendeveen.  Henk en zijn vrouw Johanna hadden zelf zes kinderen. Het overlijden van de jongste zoon Jacko raakte hem bijzonder. Hij sprak daar eigenlijk niet over, maar men merkte dat het aan hem vrat. De laatste weken ging zijn gezondheid snel achteruit. Het lichaam was na 92 jaar op, maar het hart hield het nog lang vol. Uiteindelijk overleed Henk op een sabbatmorgen, net als zijn broer Ab die kort daarvoor ook op een sabbat overleed. Zij liggen nu naast elkaar te wachten op de dag dat God beiden zal oprichten om zijn rijk binnen te treden.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: