Het achtste deel in de serie Adventistische Perspectieven is verschenen. In deze serie zoeken adventistische schrijvers naar nieuwe invalshoeken op oude en vertrouwde thema’s. Veelal bieden zij verrassende en vernieuwende inzichten ter aanvulling op wat we al weten. Deze adventistische theologen willen hun inzichten graag met u delen.

Laatste fase?

Staat de terugkeer van Jezus Christus nu toch echt voor de deur? Zijn de recente pandemie, de oorlogen ver weg en dichtbij, de klimaatverandering en de morele ontluistering van onze westerse maatschappij tekenen dat de wereldgeschiedenis haar laatste fase is ingegaan?

In dit boek doet dr. Reinder Bruinsma verslag van hoe christenen door de eeuwen heen over de wederkomst hebben gedacht. Hebben wij in de eenentwintigste eeuw nu meer reden om te zeggen dat Jezus ‘spoedig’ gaat komen? De schrijver neemt de relevante Bijbelse gegevens onder de loep en probeert antwoord te geven op vragen als: Zijn recente gebeurtenissen duidelijke signalen van de nabijheid van de terugkeer van Jezus? Moeten we de toekomst met angst tegemoet zien, of kunnen christenen vol hoop naar de toekomst kijken?

Actief als spreker en schrijver

Reinder Bruinsma is een emeritus-predikant van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Tijdens zijn loopbaan vervulde hij diverse kerkelijke functies in een reeks van landen. Zijn laatste post, voordat hij met emeritaat ging, was het voorzitterschap van de Adventkerk in Nederland. Daarna is hij steeds actief gebleven als spreker en als schrijver van een groot aantal artikelen en ongeveer dertig boeken.

Het boek is voor € 12,95 te bestellen in onze webwinkel.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: