Huub werd tijdens de oorlog geboren in Nijmegen. Opgegroeid in een gereformeerd gezin vroeg hij zich altijd af wat hij daar op zondag in de kerk deed. Doordat hij daar iedere week de tien geboden op een bord zag hangen is hij uiteindelijk door een zoektocht met zijn broer Hans bij de Adventkerk gekomen.

Dopen

In 1965 trouwde hij met zijn vrouw Lenie. Samen kregen zij drie zonen: André, Martien en Alexander. Na een tijdje weg te zijn geweest bij de kerk heeft hij het adventisme weer gevonden. Huub raakte geboeid, is bekeerd en was overtuigd van de geweldige God die hemel en aarde gemaakt had en liet zich dopen. Begin jaren ‘80 woonde het gezin tientallen jaren boven de adventkerk in Nijmegen waar hij jaren actief geweest is als ouderling en daarnaast ook de scouting een warm hart toedroeg. Psalm 27:4 werd voorgedragen door zijn schoondochter Amber. Ds. P. Gude memoreerde Huub nog dat zij samen in Albanië een adventkerk hebben gebouwd. Huub stond bekend als een handige, sociale en gelovig man. Nu mag hij rusten totdat zijn Heer en Heiland hem komt halen.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: