De preekcursus in Rotterdam X-preszo is op 27 februari jl. van start gegaan. Er zijn 13 deelnemers die de preekcursus voor licentie 2 volgen. De deelnemers komen uit diverse gemeenten in district Zuid.

Nauwgezet

De cursisten leren de Bijbelverhalen nauwgezet te lezen en de bijbehorende interpretatie toe te passen in hun preken. Op zondag 3 april zal het preekexamen worden afgenomen. We zien ernaar uit dat het aantal sprekers met licentie 2 wordt uitgebreid. Predikant Guisèle Berkel: ‘Het is bijzonder mooi te zien dat de deelnemers het serieus oppakken en enthousiast zijn.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: