Onze kerk is sinds begin van de maand elf sprekers met licentie II en één met licentie III rijker. Na vijf cursusavonden volgde op 3 april het preekexamen. Alle kandidaten die aan het examen meededen, hebben dit met goed gevolg gedaan!

Fantastische dagen

Eén van de deelnemers zei terugblikkend op de cursus: ‘Het waren voor mij fantastische dagen, waarin ik veel geleerd heb en tevens heeft dit mij ook aan het denken gezet.’ De preekcursus werd gehouden voor leden uit het district Zuid, in het kerkgebouw van de adventgemeente X-preszo.

De cursus bestond uit de modulen ‘Nauwgezet lezen van Bijbelse verhalen’ (3 avonden) en ‘Bijbelse verhalen preken’ (2 avonden). De cursus werd gegeven door ds. Jacob Engelgeer, hoofd departement Ontwikkeling & Toerusting. De examencommissie bestond naast ds. Engelgeer uit ds. Dwight van Ommeren en ds. Guisèle Berkel.

Geen spijt

De enige vrouwelijk deelnemer zei over de cursus: ‘Als enige vrouw heb ik geen spijt dat ik mee heb gedaan. Ik werd heel goed behandeld door de mannen. Halleluja! Ik heb heel veel geleerd en de manier waarop Jacob les geeft, is geweldig. Hij heeft geduld en laat niemand zich dom voelen.’ Een andere deelnemer vat de cursus met de volgende woorden samen: ‘Dankbaarheid: ik ben de Here dankbaar dat wij de cursus hebben mogen volgen. Dat God ons heeft uitverkoren om deel te nemen en ons op deze wijze heeft voorbereid om zijn woord te verkondigen. Saamhorigheid: samen met broeders en zuster heb ik een fijn gevoel over gehouden aan de cursus, vanaf de eerste tot de laatste les en het examen. Dat we er voor elkaar waren om elkaar te helpen en ondersteunen om het tot een goed einde te brengen. Wij werden daartoe ook door Jacob gemotiveerd. Begeleiding en verzorging: tot in details was alles goed verzorgd; de lessen en het huiswerk waren goed op elkaar afgestemd. Er was ruimte voor vragen en openheid.’

Blij en trots

Jacob Engelgeer in een reactie op de preekcursus: ‘We zijn bijzonder blij met en trots op deze deelnemers die onze kerk willen dienen door het Woord te brengen en bereid zijn zich hierin steeds verder te ontwikkelen. Verschillende deelnemers hebben al uitnodigingen ontvangen om in andere gemeenten te spreken. We wensen hen daarbij Gods rijkelijke zegen!’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: