20 april jl. was de nieuwste lichting predikanten (inclusief proponenten) verzameld op Landgoed Oud Zandbergen om nader kennis te maken met de verschillende departementen van het Landelijke Kantoor.

Dieper op zaken ingaan

Hoewel de meeste van hen al wel bekend zijn met de diverse onderdelen van kantoor, was het toch prettig dat er tijd was om dieper op zaken in te kunnen gaan. De middag was geïnitieerd door Ministerial Association (onderdeel Ontwikkeling & Toerusting) en kwam in samenwerking met de andere afdelingen tot stand. Door Finance, Jongeren & Gezinnen en Ontwikkeling & Toerusting zijn presentaties gehouden.

Enthousiasme en energie

Ook voorzitter Rob de Raad was aanwezig om verdere toelichting te geven op het reilen en zeilen binnen de Unie. Er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Departementshoofd Ontwikkeling & Toerusting Jacob Engelgeer: ‘We zien veel enthousiasme en energie bij deze nieuwe predikanten. Het was een gezellige en informatieve middag. We wensen de nieuwe predikanten veel zegen en plezier in hun werk voor onze kerk in Nederland toe.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: