Het nieuwe Landelijk Bestuur van ons kerkgenootschap kwam op 27 november voor het eerst bijeen na het gehouden unie-congres (eind oktober).

Tijdens deze LB-vergadering werd de inrichting van het unie-apparaat vorm gegeven. Hierbij is ook geluisterd naar signalen vanuit de lokale kerk en zijn tips meegenomen. Voor het eerst in de geschiedenis van de kerk zijn er ook ‘associations’ voor onder andere predikanten ingesteld. In een brief aan alle kerken en churchplants spreekt voorzitter Rob de Raad de hoop uit dat dit de ‘intiemere samenwerking tussen de landelijke leiding en predikanten bevordert.’

Evangelisatie

In de nieuwe bestuursperiode zal ingezet worden op evangelisatie. Tijdens het unie-congres was deze wens ook nadrukkelijk uitgesproken. ‘Om onze kerk ook in dit bestuurstermijn toekomstbestendig te maken zullen we op dit vlak een paar tandjes bij moeten zetten’, aldus De Raad. Een andere wijziging is om enkele departementshoofden parttime aan te stellen. Hieronder kunt u zien welke functionarissen deel uitmaken van het unie-apparaat.

Landelijke Departementen Commissies Werkgroepen Functionarissen 2022-2027
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: