In november werd de najaarszitting gehouden van de Trans Europese Divisie (TED) van ons kerkgenootschap. Ook de Nederlandse kerk was vertegenwoordigd in Montenegro.

Tijdens de zitting kwamen enkele onderdelen aan de orde die zeker prioriteit verdienen. Zo kregen de aanwezigen te horen dat over de afgelopen jaren:

– Een afnemend aantal dopen zijn gerapporteerd (-29%)

– Een onvermogen om jongeren in de kerk te behouden waar te nemen is (-50%)

– Minder groei uit migratie is geregisseerd (-58%)
In Nederland ligt overigens het ledental dankzij het aantal dopelingen goed pop peil. Enrico Karg, algemeen secretaris: ‘Ook in Nederland hebben we er wat aan om nog meer aan opbouw te doen, al zijn we in de genoemde periode ten opzichte van het TED-gemiddelde er redelijk goed doorheen gekomen.’ De komende periode is dan ook door de TED uitgeroepen tot de code  ‘aan de slag!’

De Nederlandse delegatie met v.l.n.r. Frieda Souhuwat-Tomasoa, Rob de Raad, Enrico Karg, Rozita Panneflek-Reymond en Frensly Panneflek

‘Engaged in Mission’

De verschillende rapportages van de Departementen van de Trans-European Division op de naajaarszitting stonden in het teken van strategische beleidsplan ‘Engaged in Mission’. De focus van de TED zal de komende bestuursperiode liggen op drie dingen: a) Extend love to the whole person, b) Grow lifelong disciples together wit hall ages en c) Multiply communities in people, groups and places. Het beleidsplan van de General Conferentie ‘I will go’ is vertaald naar de Europese setting. Voorzitter Rob de Raad: ‘Dit beleidsplan vertoont ook veel overeenkomsten met de rapportage van het plannencomité op het uniecongres, waarbij de speerpunten worden geadviseerd: de missie van de kerk, de kerk als een gemeenschap en discipelschap.  Het Landelijk Bestuur zal snel mogeijk haar eigen visie bekend maken voor de komende vijf jaar, gebaseerd op wat de TED ons aanreikt. Dit jaar was de najaarszitting van onze Divisie bijzonder in inspirerend en bemoedigend.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: