Voor het eerst heeft de finance-afdeling  van de Nederlandse Unie een speciaal toerustingsweekend georganiseerd voor lokale penningmeesters. Deze werd gehouden van vrijdag 14 tot en met zondag 16 april.

Het werd niet alleen een inspirerend, maar ook leerzaam met verschillende bijdragen van deskundigen. Vrijdagavond mocht ds. Jurrïen den Hollander de spits afbijten met een workshop over ‘De penningmeester en zijn/haar persoonlijkheid’. Als huiswerk deden de deelnemers de Hexaco persoonlijkheidstest. Op een heel interactieve wijze liet  Jurriën de penningmeesters lzien dat bepaalde persoonskenmerken essentieel zijn voor het succesvol uitvoeren van de taak van penningmeester.

Zacheus

Sabbatochtend ging ds. Stennet Ross tijdens de dagopening in op het verhaal van Zacheus waarna de penningmeesters deelnamen aan een communicatieworkshop gegeven door Frank van den Bemd en Mieke van Akkeren. Hierin werd de basis uitgelegd en toegepast op het werk van de penningmeester. Met name hoe te zorgen dat je in verbinding blijft als je gesprekspartner het gesprek blokkeert. Het thema van de eredienst was ‘Rentmeestersschap’ waarbij ds. Stennet Ross de penningmeesters opriep om God op de eerste plaats te zetten in hun leven. Aan het eind deelde hij boekenleggers uit waarin diverse beloften zijn opgenomen over rentmeesterschap.

Dagindeling

Ds. Dwight van Ommeren gaf in de middag een workshop over persoonlijk leiderschap en time management. De penningmeesters moesten actief een dagindeling opstellen waarbij het doel was om zoveel mogelijk activiteiten binnen de rubriek ‘kwalitatieve tijdsbesteding’ onder te brengen. Aansluitend kregen de penningmeesters een boeiende presentatie van Fred Ouderkerk over presenteren. Hij gaf de juiste ingrediënten aan die nodig zijn om goede PowerPointpresentaties te maken. Daarna nam Frensly Panneflek de penningmeesters mee in de kerkelijke organisatie gezagsstructuur en hoe de financiële stromen lopen binnen de wereldkerk.

Tijd is waarde

De sabbatsluiting werd verzorgd door ds. Enrico Karg waarbij hij de nadruk legde op ‘tijd is waarde’. God vraagt een beetje van onze waardevolle tijd zodat wij met hem een relatie kunnen opbouwen. Enrico toonde veel waardering voor de penningmeesters en bedankte hen dat zij waardevolle tijd investeren in het werk voor God. Na de sabbatsluiting was er tijd voor ontspanning onder leiding van Moncherie Manuela.

Barnabas

Op zondagochtend mochten de penningmeesters voor de ochtendwijding in twee groepen een korte studie maken over de bijbelfiguur Barnabas. Hierna gaf ds. Stennet Ross een overzicht van beschikbare materialen zoals video’s van het departement Rentmeesterschap. Hij benadrukte het belang om binnen elke kerkgemeente een coördinator voor Rentmeesterschap te hebben die dit onderwerp op de kaart zet. Rozita Panneflek, penningmeester van de Unie, gaf als laatste een presentatie over het thema ‘Ethiek’. Zij benadrukte dat mensen vooral als ze onder druk staan, stress ervaren of haast hebben de neiging hebben om hun ethische waarden overboord te gooien. Belangrijk is te focussen op wat Paulus ons meegeeft in Filipensen 4:8: ‘Tenslotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, als wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.’

De reacties op dit weekend waren zeer positief. Enkele reacties:  ‘er zijn veel gesprekken gevoerd’, ‘de workshop waren informatief en nuttig’ en ‘het eten was bijzonder goed’. De penningmeesters kijken nu al uit naar een volgend toerustingsweekend!Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: