Er hebben verschillende verschuivingen plaatsgevonden in zowel het personeelsbestand van het Landelijk Kantoor en het Landelijk Bestuur. Daarom stellen we de komende periode mensen aan u voor. Soms nieuwe mensen, maar ook trouwe medewerkers die de kerk al jaren dienen. Deze keer Leonardo Josue Gomez Cruz. Veel leesplezier!

Naam:
Leonardo Josue Gomez Cruz.

Beroep/functie:
Predikant van de kerken Amsterdam Bon Notisia en Amsterdam Jesus es la Esperanza.

Motivatie om dit te doen:
Ik geloof dat God mij de prachtige verantwoordelijkheid en het voorrecht heeft gegeven om predikant te zijn in de Adventkerk. Mijn vader is een gepensioneerde adventistische predikant in Colombia, mijn land van herkomst. Van hem leerde ik de liefde voor het ambtelijk werk. Ik zet zijn nalatenschap graag voort.

Dit inspireert me:
Het inspireert me om het werk van de Heilige geest te zien in de levens van de mensen die ik mag ontmoeten en die ik deel in mijn bediening.

Naar mijn mening zou de Adventkerk zich hier de komende vijf jaar op moeten richten:
Proberen de generatie- en culturele kloof te overbruggen met de gemeenschappen rond onze lokale kerken.

Het unieke van de Adventkerk is:
De schoonheid van haar theologie, ik geloof dat het een beweging is die een unieke boodschap verkondigt: de aanwezigheid en het gezelschap van Gods liefde in de geschiedenis van de mensheid. Dit komt omdat het de enige kerk is (voor zover ik weet) die probeert de hele Bijbel uit te leggen vanuit het perspectief van Gods liefde. God reikt de hand naar mensen, hoe ver ze ook weg zijn en begeleidt hen bij elke stap totdat hun verlossing voltooid is.

Daarom ga ik graag naar de zaterdagdienst:
ik zing graag in gezelschap van de andere broeders en zusters.

Favoriete tekst en waarom (reden):
Romeinen 8:37-39. Omdat het laat zien hoe groot en krachtig de liefde van God is. Het geeft me moed te bedenken dat Gods liefde me ondanks mijn fouten niet in de steek laat. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde van God.

Met mijn bijdragen hoop ik de volgende drie dingen toe te voegen:
Motivatie voor elke persoon om actiever betrokken te raken bij de missie. Training om groeps- en individueel zendingswerk  te doen.

Mensen die mij goed kennen zullen mij omschrijven met de volgende trefwoorden:
Vriendelijk, enthousiast, nuttig, gevoelig en slim.

Ik ben sterk in…:
Interpersoonlijke relaties: ik maak graag vrienden en dit helpt me op verschillende gebieden van het pastoraat; ik ben sterk in het leren van nieuwe dingen, ik probeer altijd nieuwe dingen te leren, vooral over pastoraat en zending.

Waar ik nog sterker in kan worden, zijn:
Enkele bestuurlijke aspecten van organisatorisch leiderschap.

Als ik niet met de kerk, mijn familie of bidden ben, ben ik bezig met:
Nederlands studeren, lezen, video’s opnemen en bewerken voor mijn YouTube-kanaal en naar de sportschool gaan.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: