Tijdens een indrukwekkende dienst (Adventkerk Utrecht) zijn Arnoud van den Broek en Thierry de Reus sabbat 15 april ingezegend. Zij hebben met succes hun proponentschap van ons kerkgenootschap doorlopen.

Geestelijk leider

Algemeen secretaris Enrico Karg hield de overdenking tijdens de dienst. Tijdens deze overdenking stond hij stil bij Jezus als geestelijk leider die ten tijde van hevige polarisatie tussen de Joden en Samaritanen zowel zijn discipelen (Joden) alsmede een vrouw (Samaritaanse) bij een waterbron de onderlinge scheidingslijnen laat doorbreken. Voor beiden was het daarbij verrassend dat Jezus niet alleen etnische, culturele, en geloofsopvattende kloven dichtte; ook gender scheidende kloven werden door Jezus gedicht door überhaupt met een vrouw, notabene een Samaritaanse, in dialoog te gaan.

Karg richtte zich persoonlijk tot de twee nieuwe predikanten: ‘‘Arnoud, Thierry, jullie sluiten aan bij een lange keten van geestelijke leiders in een tijd waar de kerk als afspiegeling van de maatschappij ook te maken heeft met hardnekkige polarisatie. In onze context heten de scheidingslijnen niet ‘Samaritaans’ of ‘Joods’, maar hebben we andere termen. Bijvoorbeeld de Amerikaanse, politieke termen van conservatief en liberaal.’ De algemeen secretaris deed daarmee een beroep aan de nieuwe predikanten om in hun geestelijke bediening een ‘klovendichtende opstelling aan te nemen’ zoals gebruikelijk is dit aan nieuwe predikanten van de kerk te vragen.

Dankvoor voor deze mooie dag

Naast de overdenking waren er toespraken (onder andere van de mentoren) en muzikale bijdragen. Arnoud (links) en Thierry (boven) hielden als nieuwe predikanten ook een toespraak.
Arnoud: ‘Ik ben heel dankbaar voor deze mooie dag. Alle familie, vrienden, gemeenteleden en collega’s die aanwezig waren hebben daarvoor gezorgd, maar bovenal God die mij hiernaartoe geleid heeft. Aan Hem alle dank en eer.’
Thierry: “Het was een gedenkwaardig moment voor mij en mijn familie.  Ik ben persoonlijk dankbaar voor Gods begeleiding op deze reis en voor het beantwoorden van Zijn oproep. Ik wil ook het bestuur van de Unie bedanken voor het regelen van dit bijzondere moment, ik heb er echt van genoten.’

De Heer roept

Voorzitter ds. Rob de Raad van de Adventkerk zei: ‘We maken onderdeel van een maatschappij waarin het steeds lastiger wordt om mensen voor het predikantschap aan te trekken. Gelukkig roept de Heer nog altijd mensen tot zijn dienst en mochten we vandaag twee nieuwe predikanten aan ons predikantenteam toevoegen. Mijn dank aan God en de nieuwe collega’s die gehoor hebben gegeven aan de roeping is dan ook enorm.’

Tiago Pereira (links) sprak als departementshoofd Gemeentegroei eveneens een dankwoord uit: ‘Een wijdingsceremonie is de bevestiging van een ambtelijke roeping van God en een gelegenheid voor de hele kerkgemeenschap om hun steun en aanmoediging te tonen voor degenen die voor dit werk geroepen zijn.  Het laat ook zien dat we groeien en vooruitgaan in de zending. Daarom, we kunnen alleen diepe vreugde en dankbaarheid jegens God voelen voor deze prestatie.’

De kerk is de gemeente Utrecht zeer dankbaar voor de organisatie en gastvrijheid. Datzelfde geldt voor de muzikanten en iedereen die bij de organisatie betrokken was.

Terugkijken van de dienst? Dat kan via deze link.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: