Janny werd geboren in Goes en samen met haar oudere broer groeide ze op in een gelovig gezin, dat op zondag naar de kerk ging. Ze leerde op de mandoline club Piet Kievit kennen, trouwde met hem en kregen vier kinderen, waarvan de tweede dochter op jonge leeftijd kwam te overlijden.

Overtuigd van de sabbat

Via grote evangelisatieacties in Zeeland en Bijbelstudies door de predikanten A. Dingjan en A Steens, werd ze ervan overtuigd dat de sabbat de Bijbelse rustdag was. Korte tijd daarna werd ze samen met haar oudste dochter gedoopt op 13 mei 1972. Dit jaar precies 50 jaar geleden. Later zijn ook haar echtgenoot, moeder, zoon en jongste dochter gedoopt. Het gezin en haar moeder bezochten de kerkdiensten in de voormalige gemeente Goes, Toen deze werd opgeheven, gingen ze in Vlissingen de diensten bezoeken. Deze gemeente werd later samen gevoegd met Middelburg als Adventgemeente Zeeland. Janny bezocht trouw de diensten en door haar geloof getuigde ze zoveel ze maar kon over de Bijbel, zoals de wederkomst en de Sabbat.

Actief en creatief

Ze was hartelijk, gastvrij, zorgzaam, actief en creatief. Gebruikte haar talenten voor de kerk zoals de kindersabbatschool, de begeleiding van diensten op het orgel, zette bloemen klaar in de kerk en verzorgde bandopnamen voor de zieken. Het was voor haar nooit teveel om voor aparte diensten, soep te koken en te bakken. Ze verspreidde ook veel folders van de ESDA en verkocht Sympathia-bladen. Voor de ADRA kinder kerstdozen heeft ze heel wat mutsen gebreid. Samen met haar moeder maakte ze indrukwekkende reizen, die georganiseerd werden door ds. André Lutters vanuit België naar onder andere Egypte en Israël. Toen haar jongste dochter met gezin tijdelijk in Brunei en Aman woonde, ging ze met haar man daar op vakantie. Ze hield veel van al haar kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Moeilijke tijd

Er brak voor haar een moeilijke tijd aan, toen vier jaar geleden haar man kwam te overlijden die reeds in een verpleegtehuis verbleef. Helaas werd ook Janny vanwege haar hoge leeftijd opgenomen in een verzorgingscentrum in Axel. Ze voelde zich daar snel op haar gemak, getuigde ook weer van haar geloof en bleef creatief met handwerken. De kinderen bezochten haar zoveel ze konden. Janny stelde het zeer op prijs dat de predikant Paul Daniëls, de ouderling en kerkleden haar bezochten, Helaas ging haar gezondheid dit jaar zowel lichamelijk als geestelijk snel achteruit, ze werd overgeplaatst naar een zorginstelling in Wateringen (Zuid Holland), waar haar jongste dochter woont Na een verblijf van zes weken, is zij op 23 september komen te overlijden.

Troost

De afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats in Rijswijk, in de dienst  ging Duco Kerssen voor, een voormalig predikant van Zeeland. Hij troostte de familie met de teksten uit 1 Thessalonicenzen 4: 13-18, dat het afscheid niet voor altijd is. Janny verlangde naar de wederkomst. De kinderen vertelden herinneringen over het leven van hun moeder. Eén van haar kleinkinderen droeg een gedicht voor en twee anderen maakten muziek. Aan het einde van de dienst werd de kist weggedragen door de kleinkinderen en klonk haar lievelingslied ‘Veilig in Jezus armen’’. We wensen de kinderen, klein en achterkleinkinderen veel sterkte toe.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: