Zelfs het weer was 18 juni in caribean style: het was een van de warmste dagen van het jaar. De Diversity Rally: Caribean Style in Zoetermeer werd een groot succes met sprekers, maar uiteraard ook veel Caribische muziek.
Er was grote dankbaarheid dat deze dag weer kon worden gehouden. Corona gooide de laatste jaren roet in het eten. De dag werd geopend door voorzitter Rob de Raad en algemeen secretaris Enrico Karg. Ze maakten duidelijk dat diversiteit voor het Dagelijks Bestuur niet zo maar een woord is, maar dat het in de praktijk wordt gebracht. ‘Iedereen in de kerk moet zich veilig en geaccepteerd voelen’, aldus Karg. Hij maakte een vergelijking met onze samenleving die immers ook veelkleurig is. ‘Onze kerk moet daarvan een weerspiegeling zijn. Op die manier kunnen we de mensen in de samenleving bereiken.’

Allemaal gelijk

Voorzitter Rob de Raad maakte eveneens duidelijk dat iedereen in de kerk gelijk is. ‘Ons geloof in Jezus Christus verenigt ons. Onze Nederlandse kerk is zeer divers met leden uit alle windstreken van de wereld. Het Koninkrijk van God kent geen tweedeklas burgers. Ook hier in de Nederlandse Unie hebben wij geen tweedeklas leden. Iedereen is een gelijkwaardig lid van de kerk!’ Hij zei verder dat de kerk iedereen nodig heeft om de missie te vervullen. ‘We kunnen niet zonder u. Ik wens de kerk de caribische passie en enthousiasme toe.’

Er was veel belangstelling voor dit evenement. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal deelnemers die fysiek aanwezig waren in combinatie met hen die via de speciaal hiervoor opgezette livestream meededen. Op een piekmoment was dat bij elkaar ruim over de 500 deelnemers.

HoofdDoel tweeledig

‘Het hoofddoel bij het opzetten van het programma was tweeledig. Enerzijds wilden we een stukje bewustwording van de vele smaken binnen het adventistisch spectrum in kaart brengen. Anderzijds wilden we vanuit het Bijbels mandaat aanmoedigen om die verschillende smaken binnen de gemeenschap te omarmen. Met name de gastsprekers dr. Duda (foto rechts – red.) en ds. Selassa hebben dat met verve naar voren gebracht’, aldus ds. Karg.

Onderlinge verschillen omarmen

Het onderdeel tijdens de Sabbatschool bracht het eerste naar voren. Het relatief vroege ‘Vespers’ bezinningsmoment benadrukte de Bijbelse gronden om de onderlinge verschillen te omarmen. Tijdens de eredienst fungeerde de overdenking als een brug tussen de twee genoemde onderdelen. De commissie werd aangestuurd door een zekere ‘stuurgroep’. Deze stuurgroep hoopt meer Diversity Rally’s te organiseren met het oog op verbinden. Zij denkt bijvoorbeeld aan ‘Suriname Style, African Style, Asian Style en Dutch Style’ edities voor in de toekomst.

Hieronder kunt u de bijeenkomst terugkijken via ons YouTube-kanaal.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: