Ondanks de maatregelen van de overheid waren we dit jaar wél in de gelegenheid de Landelijke Trainingsdag door te laten gaan. De deelnemers kwamen op zondag 14 november jongstleden samen in het Oosterlicht College te Vianen en volgden een van de acht trajecten. Elk traject bestond uit meerdere workshops. De Landelijke Trainingsdag stond open voor functionarissen in gemeenten en churchplants.

MEER DAN TRAINING

Een dag als deze is meer dan training en toerusting. Het is ook elkaar ontmoeten en in een goede sfeer samen zijn, in een gevoel van verbinding. Zeker in deze tijd waarin het elkaar ontmoeten minder mogelijk is, was het samenkomen tijdens deze trainingsdag een verademing. Dat viel ook ds. Henk Koning ook op die de wijding voor deze dag hield. Ds. Koning: ‘In die onderlinge verbondenheid kan de kerk heel geloofwaardig getuigen van een liefhebbende God.’ Ook benadrukte hij dat hij grote waardering koestert voor de vele vrijwilligers in de kerk. Ds. Koning: ‘Zonder hun tomeloze inzet zou de kerk binnen enkele weken gesloten moeten worden. Veel van hen zijn op sabbatmorgen te zien in de kerk, maar er zijn ook velen die op de achtergrond in ondersteunende of administratieve functies diverse taken uitvoeren. De kerk is hen veel dank verschuldigd.’

GOED ONTVANGEN

De Landelijke Trainingsdag werd positief ontvangen. Muco de Jongh uit adventgemeente Almelo verwoordde het zo: ‘Goed om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten en dank voor de inspirerende workshops. Het was een goed verzorgde dag!’ Ook Roelof Upperman uit adventgemeente Deventer kijkt positief terug op deze dag: ‘De trainingsdag was voor mij een verademing in een benauwende tijd, een bemoediging om door te gaan met ons werk voor de Heer.’ En Joanne Balk, afdelingshoofd ESDA, Servicecentrum en Publicaties, vatte haar ervaring als workshopleider als volgt samen: ‘Het enthousiasme van de deelnemers om bij te dragen aan de kerk was erg opbouwend en motiverend. De sfeer was enorm positief.’

NIEUW

Nieuw aan deze trainingsdag was dat er een vijftal workshops is opgenomen. We zijn de medewerkers van AdventVision en ProtheoSound bijzonder dankbaar voor het in goede banen leiden van de opnames en alle multimedia activiteiten.

DAAR DOE JE HET VOOR

‘Het is een genot om zoveel toegewijde leden bij elkaar te zien en dat ze geïnspireerd worden door de wijding, het samen zingen, de workshops en de onderlinge verbondenheid. Dan weet je waarvoor je het organiseert’, schrijft Jacob Engelgeer, departementshoofd Ontwikkeling en Toerusting. ‘Ik kijk terug op een goede Landelijke Trainingsdag met enthousiaste en kundige workshopsleiders, leerzame workshops, betrokken gemeenteleden, vrijwilligers met grote inzet en een goede samenwerking met Esther Brinckman, departementen assistent van het Landelijk Kantoor. Ik dank God voor zoveel gaven en talenten en de bereidheid die verder te ontwikkelen en in te zetten in de lokale gemeenten.’

Video-opnamen van Trainingsdag

Gospel facilitair bedrijf van ProtheoSound heeft video-opnamen gemaakt van de Landelijke Trainingsdag en deze kunnen via deze link worden teruggekeken.

De foto’s bij dit bericht werden gemaakt door Ben Brinckman en Frank Groenevelt.

 Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: