De gemeente Leeuwarden raakte op een bijzondere manier betrokken bij de bouw van een Adventkerk in Cambodja. Gemeentelid Tineke Jellema stapte begin september 2023 op een sabbatochtend tegelijk met een jongeman de kerk in Leeuwarden binnen. Tineke kende hem niet en dacht dat hij misschien een vakantieganger was. Hij bleek Luuk van Beers te heten.

Adventistische vriendin in Cambodja

Luuk is niet religieus opgevoed, maar werkte bij een vrijwilligersorganisatie In Cambodja. Luuk vertelde dat hij in Cambodja zijn vriendin Shrena had leren kennen. Zij en haar familie zijn zevendedagsadventist. Op sabbat ging hij met haar mee naar de grote gemeente in de hoofdstad Phnom Penh. De diensten werden daar zowel in de landstaal Kmer als in het Engels gehouden. Maar hun voorkeur ging toch uit naar het bijwonen van de diensten in de kleinere huiskamer in het dorp Srae Nhor – ongeveer 30 kilometer buiten de hoofdstad – waar Shrena’s ouders en grootouders naar toe gaan.

Beroepsopleiding

Bouwend aan hun toekomst besloten zowel Shrena als Luuk een goede beroepsopleiding te gaan volgen. Shrena kreeg een beurs voor de adventistische universiteit in Thailand. Na haar afgeronde opleiding moet zij drie jaar lesgeven aan een Adventschool in Cambodja. Luuk kon in Nederland een beroepsopleiding volgen aan de Hogeschoool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Hij heeft inmiddels zijn plek gevonden in de adventgemeente Leeuwarden.

Bouw kerk in Cambodja

Op een gegeven moment vroeg hij Tineke of het mogelijk zou zijn de kleine gemeente in Srae Nhor financieel te helpen bij de bouw van een eigen kerk. Ze kwamen elke sabbat bijeen in het huis van Bopal. Men moet op de grond zitten vanwege gebrek aan meubilair. Soms lukt het iets te huren. Maar ook vaak niet. Dan ging de groep toch weer naar de woning van de man die later de projectleider werd van de bouw van een eigen kerk. Zijn gezin woont in Amerika maar hij verblijft momenteel in zijn thuisland om het project in goede banen te leiden. De grond voor de bouw was zijn eigendom en hij stelde het gratis ter beschikking. Zijn vrouw kon via kerkvrienden in Amerika € 10.000 inzamelen voor de aankoop van bouwmaterialen. En soms kwamen er kleine bedragen binnen vanuit de grote kerk in Phnom Penh.

‘Sympathiek idee’

Tineke Jellema vond het een sympathiek idee om te proberen de mensen in Cambodja te steunen. ‘Luuk en ik dachten een paar honderd euro op te halen hier in de gemeente Leeuwarden. We zijn namelijk ook druk bezig om € 7000 in te zamelen voor meubilair voor de nieuwe basisschool in Alkasina op Madagascar. Deze actie loopt via ADRA. Na aanvraag bij ons bestuur kreeg ik toestemming om een eenmalige bijdrage te vragen voor financiële hulp voor deze kleine kerkgroep in Cambodja. Via ons wekelijkse kerkblad ‘Op de Hoogte’ informeerde ik of er mensen waren die iets wilden doneren voor dit doel. En dit is succesvol gebleken. Mede dankzij een forse donatie is er een totaal bedrag van € 5250,- binnengekomen. Luuk en ik waren hierdoor overweldigd. Het geld is inmiddels overgemaakt naar de bankrekening van Luuk’s schoonouders en zij zorgen voor de verdere afhandeling. De kerk is afgebouwd. Het meubilair ook. Er zijn houten banken gemaakt zodat er genoeg plaats is voor alle bezoekers.’

Dankbaarheid voor steun

Deze maand is de kerk officieel in gebruik genomen. Via een video heeft de kleine gemeente in Srae Nhor haar dankbaarheid naar Leeuwarden geuit. En Luuk heeft begin februari een uitgebreide presentatie voor de gemeente Leeuwarden gehouden. Deze zomer zal hij Cambodja weer bezoeken en zorgen voor een update zodat de kerkleden in Leeuwarden geïnformeerd blijven. Tineke tot slot: ‘Het stemt tot grote dankbaarheid om een klein aandeel in de wens van deze jonge gemeente te hebben kunnen leveren.’Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: