Het departement Ontwikkeling & Toerusting heeft in de afgelopen jaren meerdere delen van de reeks Adventistische Perspectieven uitgegeven. Onlangs is deel 6 uitgekomen: Openbaring in begrijpelijke taal.

In dit deel geeft dr. Ranko Stefanovic op beknopte maar duidelijke wijze uitleg aan het Bijbelboek Openbaring. Dr. Stefanovic is hoogleraar Nieuwe Testament aan Andrews University in de Verenigde Staten. Voorafgaand aan zijn academische carrière diende hij achttien jaar als predikant van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in het voormalige Joegoslavië. Wij bevelen dit boek van harte bij u aan. Het zal uw kennis van het Bijbelboek Openbaring aanzienlijk vergroten.

Het boek is verkrijgbaar via onze webwinkel op onze website.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: