Na twee jaar uitstel kon er op sabbat 1 oktober jongstleden weer een 55+ dag plaatsvinden. Veel leden in deze leeftijdscategorie keken er reikhalzend naar uit. Eindelijk weer in contact met elkaar vanuit het hele land.

Ze beleefden een prachtige dag in de Triomfatorkerk van adventgemeente Utrecht. De werkgroep 55 plus had weer een mooi programma georganiseerd met als thema ‘Oog voor elkaar’.

Direct bij binnenkomst

Het thema van deze dag werd direct merkbaar bij binnenkomst. Vrijwilligers van zowel de werkgroep 55+ als van adventgemeente Utrecht boden een warm onthaal aan alle bezoekers. Die warmte en aandacht vertaalden zich in een hapje en een drankje en geanimeerde gesprekken tussen de aanwezigen. Een goede sfeer zat er direct in. Albert Jurgens uit adventgemeente Gouda beaamt dat: ‘Oog voor elkaar, dat hebben wij bij binnenkomst al direct ervaren. Wat was het weer goed om elkaar te ontmoeten’.

Mooi afgestemd

De dienst in de ochtend, het middagprogramma en de vesper aan het einde van de middag waren mooi op elkaar afgestemd. Zowel de overdenking van ds. Jacob Engelgeer, de wijding van ds. Wim Altink, als de liederen en de muzikale bijdragen sloten goed op elkaar aan. Met dank aan Peter Dingemanse en de muziekgroep uit adventgemeente Huis ter Heide werd door de aanwezigen uit volle borst meegezongen met prachtige adventliederen. Dat deed de onderlinge verbondenheid goed! Jacob Engelgeer: ‘Dat God als Schepper oog heeft voor ons werd door gastspreker Stef Heerma mooi uitgebeeld in zijn presentatie over het Zout der Aarde.’

Janke Booij

Tijdens het middagprogramma kwam het thema ‘oog voor elkaar’ ook tot uitdrukking in het dankwoord gericht aan Janke Booij (gemeente Groningen). Zij was vanaf het allereerste begin lid van de werkgroep 55+. Na 15 jaar dienstbaarheid nam zij afscheid van de werkgroep, maar niet van de mensen. Een dankwoord aan alle vrijwilligers is sowieso op z’n plaats. ‘Ik sta elk jaar weer versteld van de grote inzet van de leden van de 55+ werkgroep’, zegt Jacob Engelgeer. ‘Met veel enthousiasme en humor bereiden ze de dag voor en zorgen, in samenwerking met leden van adventgemeente Utrecht, dat deze prima verloopt. Daar heb ik veel bewondering voor.’

Inspirerend en zegenrijk

De deelnemers waren eensgezind en ervoeren deze dag als zeer inspirerend en zegenrijk. Opmerkingen als ‘eindelijk, het mag weer’, ‘ik heb dit gemist’, ‘ik heb er enorm van genoten’, ‘dit hadden we nodig’, ‘prijs de Heer voor een dag als deze’, getuigen van het succes van deze fijne ontmoetingsdag.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: