In de afgelopen weken kwam een aantal leden online bij elkaar om samen te bidden voor het uniecongres, maar ook voor elkaar en voor anderen.

40 dagen van gebed

Op verzoek van degenen die aansloten bij de gebedsbijeenkomst, kwamen we niet alleen op woensdag online bij elkaar, maar inmiddels elke avond. Het lezen en bespreken van het boekje 40 dagen van gebed heeft de deelnemers veel gespreksstof en stof tot nadenken gegeven. ‘We hebben veel zegen ervaren en voelen een onderlinge verbondenheid’, aldus Elly Godrie, een van de initiatiefnemers.

Uniecongres

Donderdag a.s. (27 oktober) begint om 18:00 uur het uniecongres. Gedurende de uren van het congres staat de PrayerRoom open voor een ieder om samen te bidden. Je kunt dit doen vanuit thuis middels deze link of in de kamer van de gebedsgroep als je ter plekke aanwezig bent.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: