Van 6-8 oktober kwamen de Spaanstalige kerkleden uit Europa bijeen voor hun tweejaarlijkse congres. Deze keer werd de bijeenkomst in Amsterdam gehouden.

Josué Gómez is pastor van de Spaanstalige churchplant Jesús es la Esperanza en Bon Notisia Kerk (papiamentostalige gemeente) in Amsterdam en was een van de organisatoren van het congres. Die zou aanvankelijk plaatsvinden in 2021, maar vanwege corona was de bijeenkomst met een jaar uitgesteld. Aiale is de organisatie die de conferentie elke twee jaar organiseert. Het maakt niet officieel onderdeel uit van de structuur van de Adventkerk, maar deze organisatie ondersteunt de Spaanstalige adventkerken en churchplants in Europa. ‘Aiale helpt mensen in hun missie en om churchplants in de verschillende Europese landen op te richten’, aldus Josué. ‘Daarnaast is de integratie van de Spaanstalige kerkleden in de maatschappij belangrijk.’

Uit geheel Europa

De deelnemers aan het congres in Amsterdam kwamen uit verschillende landen waaronder Italië, Spanje, Duitsland, Zweden, Zwitserland en België (70) deelnemers). De Nederlandse delegatie was het grootst met 120 deelnemers. Tijdens het congres was er een afwisselend programma waar onder andere vijf pastors presentaties gaven over hun werk voor de kerk. De focus van het congres was om meer Spaanstalige churchplants op te richten. Tijdens het congres kregen de deelnemers hiervoor handvaten aangereikt. ‘Churchplants beginnen vaak tijdens huiskamerbijeenkomsten in kleine groepen. Het doel is om dit verder te ontwikkelen en in zo veel mogelijk woningen bijeenkomsten te houden.’

Inspirerend

Josué kijkt met een tevreden gevoel terug op het congres. ‘We kregen ook positieve feedback terug van de deelnemers. Ze waren tevreden over de resultaten. Zelf ben ik ook content. De deelnemers gingen terug naar huis met het gevoel zichzelf ontwikkeld te hebben. De leden van de churchplants in Nederland gaan ook met de resultaten aan de slag. Met z’n allen hebben we tijdens het congres kennisgemaakt met de liefde van God en Jezus. Dat was zeer inspirerend. Dat maakt mij gelukkig.’

Bestuur

Hij is ook blij dat een vertegenwoordiging van het Bestuur van de Adventkerk (algemeen secretaris Enrico Karg en penningmeester Rozita Panneflek) het congres deels bijwoonde. ‘Dat geldt ook voor enkele predikanten van de lokale kerken uit Nederland. We voelen ons gezegend met hun komst.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: