Een fijne groep deelnemers heeft zich in het weekend van 8-10 juli 2022 verdiept in het thema Zorg voor Gods schepping. Anders dan andere jaren was er dit keer slechts één traject te volgen. Wat deze Summer School anders maakte was een afwisseling aan werkvormen en sprekers.

Biodiversiteit

Zo werd er vrijdagavond een documentaire bekeken over het belang van biodiversiteit ( One Single Planet) en gaf Murk jr. een presentatie over zoönoses – ziekten die van dier op mens over gaan – en het verband met reine en onreine dieren. Toen de spreker erop werd gewezen dat het tijd was af te ronden, sputterde de hele groep tegen. Ze waren zo geboeid door wat hij vertelde, dat ze niet halverwege het verhaal wilden stoppen. Liever dan maar wat later naar bed!

Creatief aan de slag

Sabbatmorgen werden de deelnemers uitgedaagd creatief aan de slag te gaan. De opdracht was om in een collage of zelfgemaakte kaart uit te beelden wat de schepping voor hen betekent. Zij lieten zich inspireren door vragen als ‘Bij welke scheppingsdag had je graag aanwezig willen zijn?’ en ‘Hoe sta jij op sabbat stil bij de schepping en haar Schepper?’ Hierna gingen de deelnemers in twee groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over deze vragen.

Bewustwording

Sabbatmiddag heeft de groep onder leiding van Marianne Thieme stil gestaan bij de vraag waarom adventisten zich zouden moeten bezighouden met duurzaamheid. Welke verantwoordelijkheid hebben we, wat zegt de Bijbel hierover? Hoe staat het er op dit moment voor en wat kunnen we (anders) doen? De interactieve middag zorgde naast een groot stuk bewustwording ook voor motivatie om in actie te komen.
’s Avond werd de film Genesis: paradise lost afgekeken. Een mooie en leerzame film, waarbij de wetenschappers die aan het woord kwamen soms wel wat lastig te volgen waren. Toch fijn om te weten dat ook vandaag de dag er nog steeds veel wetenschappers zijn die het verslag in Genesis betrouwbaar en geloofwaardig achten.

Wandeling

De Summer School werd zondagmorgen afgesloten met een wandeling over Landgoed Oud Zandbergen. Toine de Bie begeleidde de groep en deelde allerlei wetenswaardigheden over de aanwezige bomen en planten met hen. Van verwondering over de schepping naar bewondering en aanbidding van de Schepper. Wat een bijzondere blik op het landgoed leverde dat op! De afwisseling in het programma beviel de deelnemers prima. De meesten hadden al eerder een Summer School meegemaakt en na twee jaar corona, hadden ze erg uitgekeken om weer tijd met geloofsgenoten door te kunnen brengen.

Positief

Hoewel sommige deelnemers vooraf vraagtekens plaatsten bij hoe interessant het zou zijn om een heel weekend met duurzaamheid bezig te zijn, was iedereen bij de sluiting op zondag positief gestemd. Het weekend was volgens de deelnemers boeiend, educatief en inspirerend. Veel lof ging naar de sprekers, van wie de groep graag nog veel meer zou willen horen. Er was een goede sfeer, gezelligheid en er is veel gelachen met elkaar. Al met al een top weekend!
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: