Tieners uit de kindersabbatschool van de Zion-gemeente in Hoogvliet hadden op zaterdag 17 september een lange zit. Na de eredienst haastten zij zich naar hun ruimte van waaruit zij met eigen ogen een metershoog beeld van Nebukadnessar konden aanschouwen.

Goed ingelezen

Nadat zij hun ogen hadden uitgekeken, kon het onderricht beginnen. Tienerleiders hadden zich goed ingelezen en voorbereid om hen de juiste uitleg over dit beeld te geven. Er waren veel vragen, met name de tien tenen en hun betekenis. Opvallend waren de vragen van de jongeren of ‘Jezus in hun generatie terug zal komen’. De leidsters van de tienerklas hebben deze dag als zeer bevredigend en gezegend ervaren.

Informatie via mobiel

Tieners konden via hun mobiele telefoons informatie opzoeken over het huidige Europa: ook de vele problemen binnen de EU in Brussel ondersteunden hun kijk op het beeld. Ook kregen zij opdrachten mee om de situatie in Europa goed te volgen en die te plaatsen in Bijbels perspectief. Hierbij passeerde de oorlog tussen Rusland en Ukraine eveneens de revue. Ouderling Colvin Overdiep van de gemeente Zion Hoogvliet: ‘Duidelijk is voor hen geworden dat alle koninkrijken die in het beeld via de verschillende metalen worden weergegeven tot het verleden behoren en dat wij nu in de tijd van de tenen leven. De conclusie werd door enkelen getrokken dat Jezus dan spoedig terugkomt met Zijn koninkrijk, gesymboliseerd door de steen.’

Evangelie delen

Al met al was het een leerrijke dag en zij kijken uit naar het moment dat zij dit evangelie met hun leeftijdsgenoten (klasgenoten) kunnen delen. Colin Overdiep: ‘De leiding van de Zion Tienergroep had een goed gevoel na dit evenement en hoopt dat ook andere omliggende tienergroepen hiermee aan de slag zullen gaan.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: